Święto Wniebowzięcia NMP na Kalwarii w Bobrowie

W dniach 13-15 sierpnia na Kalwarii w przygranicznym Bobrowie na Słowacji miały miejsce tradycyjne uroczystości odpustowe. Jak co roku, wśród wielkiej rzeszy pielgrzymów nie brakowało Polaków.

Pierwszego dnia obchodów Święta Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w kościele pw. św. Jakuba w Bobrowie od godz. 14.00 wierni mogli przystąpić do sakramentu pokuty. Następnie, po dwugodzinnej modlitwie, na Kalwarii odprawiono Drogę Krzyżową i mszę świętą. Wieczorem o godz. 22.00 wykład „Matka Boża a Boże Miłosierdzie” wygłosił rektor Uniwersytetu Katolickiego w Rużomberku Józef Jarab, a godzinę przed północą, na wzgórzu gdzie znajduje się Kalwaria, rozpoczęła się Droga Krzyżowa dla młodzieży. Drugiego dnia tegorocznego Święta Matki Boskiej Zielnej o godz. 7.30 poranną mszę świętą w kościele parafialnym sprawował proboszcz parafii w Bobrowie ks. Jan Kekelák. Przed niedzielną procesją emerytowany biskup Andrzej Imrich dokonał poświęcenia nowej bramy otwierającej Kalwarię. Następnie po przejściu na szczyt wzgórza, przy kaplicy Wniebowzięcia Marii Panny, odprawiona została uroczysta msza święta. Na miejscu obecni byli także wójtowie gmin sąsiadujących ze Słowacją: Bogusław Jazowski z Lipnicy Wielkiej i Antoni Karlak z Jabłonki. Wieczorem w kościele odbył się koncert zespołu kapucynów. Uroczystości w Bobrowie zakończyła poniedziałkowa msza święta na Kalwarii.

Początki Kalwarii w Bobrowie sięgają 1836 r., gdy Andrzej Kompanik, płóciennik i dobroczyńca kościoła w Bobrowie, na wzgórzu za świątynią rozpoczął budowę kaplicy Wniebowzięcia Marii Panny. Było to przejawem jego wdzięczności za posiadany majątek i ochronę życia podczas epidemii cholery. Kompanik nie dożył jednak ukończenia budowy kaplicy, której poświęcenie miało miejsce 4 maja 1837 r. Dokonał go ks. proboszcz kanonik Tomasz Adreánsky z Jabłonki.

W powstałej kaplicy znajdował się ołtarz, na którym mieściło się ozdobne, drewniane tabernakulum z dwoma cherubinami, obraz Błogosławionej Marii Panny autorstwa znanego lewockiego malarza, Józefa Czaucika, a także dwie drewniane ławki.

Budowla przetrwała jednak tylko niecałe 52 lata – 21 kwietnia 1889 r. w wyniku uderzenia pioruna uległa zniszczeniu. To wydarzenie mocno poruszyło parafian w Bobrowie i już w następnym roku rozpoczęły się prace nad powstaniem 14 stacji drogi krzyżowej, które prowadziły na wzgórze. Na miejscu zniszczonej kaplicy powstała nowa. 15 sierpnia 1894 r. poświęcenia Kalwarii dokonał pochodzący z Bobrowa, ks. kanonik Stefan Koštialik, który przeznaczył na jej powstanie ponad 20 tys. florenów. Na uroczystość poświęcenia Kalwarii przybyło aż około 20 tys. pielgrzymów, 50 księży i 5 duchownych prawosławnych. Papież Leon XIII nadał także bobrowskiej Kalwarii odpust.

W 14 kapliczkach znajdują się ceramiczne, polichromowane płaskorzeźby przedstawiające sceny drogi krzyżowej, które kilkakrotnie były już poddawane renowacji. Pod krzyżem na wzgórzu umieszczono tablicę z łacińskim napisem informujących o dacie poświęcenia i fundatorze Kalwarii. Centralna kaplica ma okrągły kształt, a górę wieńczy kopuła z wieżyczką, pokryta miedzianym zadaszeniem. Znajdujący się w niej ołtarz, obraz i ławki pochodzą z kaplicy poświęconej w 1837 r.

Od 1894 r. Kalwaria w Bobrowie stała się celem dla pielgrzymów. Co roku, 15 sierpnia, lub w najbliższą sobotę i niedzielę, odbywają się tam uroczyste procesje, które przyciągają tłumy wiernych.

W 1931 r. Kalwaria została odrestaurowana. Trzy lata później, 15 sierpnia 1934 r. Mszę świętą sprawował tutaj ks. Józef Tiso. (ówcześnie jeden z liderów Słowackiej Partii Ludowej, późniejszy Prezydent ) W 1942 r. przy odnowieniu stacji drogi krzyżowej udział wzięła malarka Maria Medvecká. Naprawą zniszczeń, które spowodowały walki w 1945 r. zajęli się właściciele gruntów, na których znajduje się Kalwaria. Prace zostały ukończone w 1948 r. W 1966 r. położono nowy tynk na kaplicy Wniebowzięcia Marii Panny, a naprawą kapliczek stacji drogi krzyżowej zajęły się parafianki z Bobrowa. W 1981 r. utwardzono nawierzchnię w centralnej kaplicy i wybudowano betonowe podium przed krzyżem na wzgórzu. W 1984 r. kaplica została odmalowana, utworzono przy niej betonowy cokół i schody, a także podesty przy kapliczkach, które pokryto miedziana blachą. W 1986 r. do kaplicy zamontowano nowe okna, kraty, płyty parapetowe i założono nowy układ elektryczny. W 1987 r. kaplica został a pokryta miedzianą blachą. W 2003 r. postawiono zadaszenie nad krzyżem i figurami, gdzie co roku sprawowana jest Msza święta.

Andrzej Habina

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *