Pogrzeb w majestacie Rzeczypospolitej

Bp Jan Szkodoń i prałat Zbigniew Kras, kapelan prezydenta RP przewodniczyli podniosłej uroczystości symbolicznego pogrzebu ks. Jana Góralika – przedwojennego proboszcza Podwilka i orawskiego dziekana zamordowanego 75 lat temu w niemieckim obozie koncentracyjnym.

Ks. Jan Góralik, jako proboszcz w Podwilku w 1928 r. założył Kasę Stefczyka, z której wywodzi się współczesny bank w Jabłonce. Po napaści Niemiec na Polskę – ze współudziałem Słowacji – ks. Góralik wraz z wikarym Henrykiem Hubnerem i kilkudziesięcioma mieszkańcami Podwilka zostali aresztowani przez Niemców 2 września 1939 r. pod pozorem odwetu za śmierć, jaką poprzedniej nocy ponieśli we wsi ich żołnierze. Ks. Góralik przeszedł więzienną tułaczkę wiodącą przez niemieckie obozy jenieckie i koncentracyjne. W pamięci świadków swoich ostatnich dni zapisał się jako charyzmatyczny kapłan, znoszący niemiecki terror w zawierzeniu Bogu i podnoszący na duchu współwięźniów.

Dokładnie w 75. rocznicę śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym w Dachau – 26 października 1942 r., w Podwilku odbył się symboliczny pogrzeb ks. Jana Góralika. Było to możliwe dzięki inicjatywie Józefa Szperlaka, który wraz z delegacją Banku Spółdzielczego w Jabłonce odbył wizytę w Dachau, gdzie z miejsca, gdzie obok budynku krematoryjnego Niemcy zsypywali prochy zamordowanych więźniów, pobrano grudkę ziemi.

Uroczystości pogrzebowe zainaugurowano w Szkole Podstawowej nr 2 w Podwilku, której społeczność – uczniowie i nauczyciele – w sposób znaczący włączyli się w organizację ogółu wydarzeń tego dnia. Podczas odbywającego się w szkole Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BS Jabłonka, podjęto okolicznościową uchwałę upamiętniającą księdza, twórcę banku. W podniosłej atmosferze, wśród pocztów sztandarowych oddano honory przed symboliczną trumną m.in. poprzez odśpiewanie hymnu państwowego i hymnu szkoły.

Centralnym punktem uroczystości była msza święta w kościele parafialnym w Podwilku, poprzedzona modlitwą różańcową w oparciu o rozważania na temat męczeństwa ks. Góralika. Liturgię nad symboliczną trumną przedwojennego proboszcza i dziekana zgromadzili się liczni księża dekanatu orawskiego i gości, na czele z ks. bp. Janem Szkodoniem i ks. prałatem Zbigniewem Krasem, kapelanem prezydenta RP. Majestat Rzeczypospolitej reprezentował senator Jan Hamerski, a posłowie Edward Siarka, Barbara Baruś i Anna Paluch, zajęci trwającą w tych dniach sesją Sejmu skierowali do uczestników okolicznościowe adresy, podobnie sekretarze stanu w ministerstwie finansów: Marian Banaś i Wiesław Janczyk. Przybyła również delegacja Instytutu Pamięci Narodowej: dr Anna Jagodzińska z warszawskiego Biura Upamiętniania Walk i Męczeństwa oraz dr Teodor Gąsiorowski z krakowskiego oddziału IPN.  Obecni byli również przedstawiciele powiatu, gmin orawskich, goście z sieci banków spółdzielczych oraz liczni Orawianie.


Na zakończenie odbyła się procesja pogrzebowa wokół kościoła, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, przygotowanej w warsztacie Mariana Smreczaka i złożenie urny w specjalnie przygotowanej wnęce pod filarem kościoła. Wzruszającą oprawę muzyczną liturgii przygotowali uczniowie klas gimnazjalnych im. ks. Jana Góralika.

 

Przebieg uroczystości transmitowany był przez TV Podhale:

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *