Piekielnik na Orawie …niemal od zarania dziejów

Pierwszy murowany kościół na Polskiej Orawie stanął 270 lat temu w Piekielniku – to odkrycie zawarte w książce o dziejach wyróżniającej się orawskiej parafii, utrwalonej na starych mapach i w pamięci o mniej odległych doświadczeniach XX w.

Nie Podwilk, jak dotąd sądzono, a Piekielnik był miejscem w którym powstał pierwszy kamienny kościół na obszarze Polskiej Orawy – te znaczące ustalenia, oparte na zapisach z wizytacji biskupich zaprezentował prof. Tadeusz M. Trajdos, kreśląc rys historyczny parafii w epoce „starego kościoła”

Do pochylenia się nad przeszłością parafii w Piekielniku zachęciło nas przypadające na bieżący rok 270-lecie oddania do służby Bożej pierwszego – nieistniejącego dziś – kościoła Św. Jakuba. Od roku 1749 przez 38 lat był kościołem filialnym parafii Św. Jana Chrzciciela w Orawce, a od roku 1787 aż do jego rozbiórki po roku 1878 – kościołem parafialnym — wyjaśnia wydawca, ks. Zygmunt Hopciaś, proboszcz parafii w Piekielniku.

Końcem XIX w. w trakcie budowy nowej świątyni, stara została rozebrana – niestety bez jakiegokolwiek utrwalenia na rysunku czy fotografii. Ten brak rekompensuje częściowo obrazowa analiza źródeł historycznych.

ZOBACZ TAKŻE: Piekielnicki św. Jakub Apostoł

W cieniu piekielnickich świątyń krzyżowały się ważne lokalnie szlaki komunikacyjne, które zaznaczone były na mapach topograficznych z XVIII wieku i z pierwszej połowy XIX wieku, do których dotarł Andrzej Wielocha, a omówieniu poddał dr Krzysztof Miraj.

Dalszy rozwój piekielnickiej wspólnoty parafialnej w pierwszej połowie dwudziestego stulecia przedstawił Łukasz Wiater. W całym tym okresie, istotną rolę w życiu piekielniczan odgrywali poszczególni księża, którzy dzielili trudy wiernego ludu w latach przełomów i wojen, ale też wtedy, gdy należało dbać o byt duszy i ciała w okresach dziejowej powszedniości.

Publikację zamykają przygotowane przez proboszcza spisy duchowieństwa, biblioteki i wyposażenia kościoła, a także aneks z ilustracjami.

Nawet pobieżne spotkanie w historią parafii katolickiej św. Jakuba Apostoła w Piekielniku pozostawia pewne wrażenie. Działanie struktur administracyjnych wspierających życie religijne wywarło bardzo dobry wpływ na wszystkie dotychczasowe formy cywilizacji i kultury w tym rejonie.

Prezentacja książki “Piekielnik na Orawie …niemal od zarania dziejów” i spotkanie z autorami odbyły się w Piekielniku, w Orawskiej Bibliotece Publicznej w Jabłonce oraz w Muzeum Ziemi PAN w Warszawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *