Papieska Świeca Niepodległości w papieskiej parafii na Orawie

Za zachętą płynącą ze stołecznej Świątyni Opatrzności Bożej wiele parafii w całym kraju włącza się w inicjatywę nawiązującą do gestu papieża Piusa IX wobec Polaków.

W przeddzień Święta Niepodległości na niedzielne msze święte w Podsarniu rozpalona została tzw. Świeca Niepodległości, a właściwie jej wierna, zmniejszona kopia, która upamiętnia 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Stoi za nią jednak dużo dłuższa tradycja kościelna i narodowa.

Świeca została ofiarowana polskim kardynałom przez papieża Piusa IX w 1867 roku w czasie kanonizacji Jozafata Kuncewicza, arcybiskupa Kościoła unickiego w diecezji połockiej, gorliwego misjonarza, propagującego związek z polskością i utrudniającego rusyfikację tych ziem przez carat, zamordowanego przez prawosławnych mieszczan Witebska w 1623 r. Gdy po uroczystości podano papieżowi świecę, którą zgodnie z ceremoniałem zapalono na cześć nowego świętego, ten przekazał ją posługującemu przy ołtarzu prałatowi, mówiąc: „Zanieście tę świecę do Kolegium Polskiego, niech tam tak długo zostanie, aż ją z sobą do wolnej Warszawy zabiorą”.

Polska odzyskała niepodległość dopiero pół wieku później. Po obronie przed bolszewickim najazdem w 1920 r. świece sprowadzono do kraju. W warszawskiej Archikatedrze św. Jana Chrzciciela zapalił ją najwyższy przedstawiciel władzy odrodzonej Polski, marszałek Sejmu ustawodawczego Wojciech Trąmpczyński. Tam przechowywano ją do 1939 r. Przez lata wojny i komunizmu pozostawała tyle bezpieczna co i zapomniana. O jej istnieniu przypomniał ks. Wiesław Kądziela z kościoła seminaryjnego w Warszawie. To on zaproponował, by świeca została zapalona po raz kolejny, w setną rocznicę odzyskania Niepodległości. Uczynił to, po raz drugi w historii, prezydent RP Andrzej Duda w Święto Dziękczynienia za Niepodległość obchodzone 3 czerwca 2018 r. w Świątyni Opatrzności Bożej. Postanowiono wówczas, że będzie się tak działo każdego roku 11 listopada, aby tzw. Piusowa Świeca – nazywana teraz również Świecą Niepodległości – stała się symbolem naszej modlitwy w intencji Ojczyzny.

 

Liturgiczne wspomnienie św. Jozafata, w nawiązaniu do daty śmierci, przypada 12 listopada, czyli dzień po Święcie Niepodległości.

Sam zaś Pius IX, którego współcześni nazywali Obrońcą Polski –Defensor Poloniae (na co zasłużył sobie działalnością wymagającą osobnego omówienia) został beatyfikowany 3 września 2000 r. przez Jana Pawła II, polskiego papieża i patrona parafii w Podsarniu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *