Orawianie w niemieckich obozach śmierci

Dla upamiętnienia pierwszego transportu Polaków do utworzonego na terenach okupowanej Polski wcielonych do Trzeciej Rzeszy, niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, Sejm ustanowił Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady.

14 czerwca 1940 r. hitlerowcy deportowali z więzienia w Tarnowie do nowo utworzonego niemieckiego obozu Auschwitz 728 Polaków, głównie młodych ludzi, harcerzy, studentów, członków podziemnych organizacji niepodległościowych, żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 roku, którzy próbowali się przedrzeć na Węgry do powstającej tam Armii Polskiej.

Wśród ofiar piekła na ziemi w niemieckich obozach byli także mieszkańcy Orawy, znajdującej się w czasie wojny pod okupacją słowacką.

Pierwszym, który trafił na tę drogę był proboszcz w Podwilku i dziekan Orawy, ks. Jan Góalik. Aresztowany przez Niemców 2 września 1939 r. więziony w obozach jenieckich, a następnie w obozach śmierci Buchenwald i Dachau, gdzie zginął 26 października 1942 r. W obozowej tułaczce towarzyszył mu wikary ks. Henryk Hübner, który dzięki staraniom rodziny został zwolniony z Buchenwaldu 10 marca 1942 r.

ZOBACZ TAKŻE: Dzień Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego

Śmierć za drutami poniósł także Emil Mika z Lipnicy Wielkiej, działacz niepodległościowy, nauczyciel, regionalista, komendant Tajnej Organizacji Wojskowej. Aresztowany przez Gestapo 3 maja 1941 r. i zesłany do Auschwitz, gdzie zginął 7 listopada 1941 r.

W niemieckich obozach Auschwitz, Sobibor i Majdanek ginęli także Żydzi z orawskich miejscowości, którzy przez państwo słowackie administracyjnie zostali wydani Niemcom na śmierć. Ich masowe deportacje odbyły się wiosną 1942 r.

Jesienią 1942 r. za działalność konspiracyjną, prowadzenie tajnego nauczania Gestapo aresztowało Martę Jabłońską, żonę Piusa Jabłońskiego. Po kilkumiesięcznym, okrutnym śledztwie w zakopiańskich i tarnowskich więzieniach, 29 stycznia 1943 r. trafiła do Auschwitz-Birkenau, gdzie po dwóch latach doczekała uwolnienia.

 

***

 

Pierwotna nazwa święta brzmiała Narodowy Dzień Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych. Zostało ono ustanowione uchwałą Sejmu z 8 czerwca 2006 r., która głosiła: „W 66. rocznicę przybycia w dniu 14 czerwca 1940 r. pierwszego transportu polskich więźniów politycznych do obozu koncentracyjnego Auschwitz Sejm Rzeczypospolitej Polskiej składa hołd pamięci wszystkim ofiarom nazistowskich zbrodni. Łączymy się w uczuciach ze słowami papieża Benedykta XVI o nauce, która dla przyszłości ludzkości płynie z miejsca, gdzie nienawiść do ludzi doszła do swych najdalszych granic”. Dokument upamiętnia również posłów na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, którzy w Auschwitz oddając życie, zakończyli swoją służbę.

Z inicjatywy poseł Lidii Staroń nazwa dnia została zmieniona na obecną cztery lata temu. „Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 14 czerwca Narodowym Dniem Pamięci Ofiar Niemieckich Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych i Obozów Zagłady, a tym samym zmienia w imię prawdy historycznej ustanowioną uchwałą z dnia 8 czerwca 2006 r. nazwę Narodowego Dnia Pamięci Ofiar Nazistowskich Obozów Koncentracyjnych”. Sejm wezwał wówczas władze państwowe i samorządowe do podejmowania inicjatyw upamiętniających ofiary II wojny światowej, w szczególności niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i niemieckich nazistowskich obozów zagłady, oraz polski wkład w walkę z niemiecką ideologią narodowego socjalizmu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *