O orawskich figurach kamiennych raz jeszcze

25 czerwca 2021r. gościem w Orawskiej Bibliotece Publicznej był prof. Tadeusz Mikołaj Trajdos promujący książkę „Orawskie figury kamienne”.

Książka poświęcona jest 102 zabytkowym figurom kamiennym na terenie polskiej Orawy. O latach badań, które poprzedziły jej powstanie opowiedział autor, emerytowany profesor Instytutu Historii PAN, znany m.in. z szeregu publikacji poświęconych Orawie.

Powstanie swoistego katalogu zabytkowych figur wymagało szczegółowej inwentaryzacji tych obiektów, kwerend archiwalnych, wywiadów terenowych oraz dokumentacji fotograficznej.

Publikacja przygotowana przez Wydawnictwo Rewasz w 2020 r. jest rozszerzeniem pierwotnego nakładu, który ukazał się w 2017 r. poprzez projekt realizowany przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej.

W roku 2019 mogłem uwzględnić niebywale cenne źródło historyczne — opis parafii i filii na Górnej Orawie, sporządzony w 1761 r. z polecenia archidiakonatu nitrzańskiego (do którego wtedy należał komitat orawski) przez plebana Dolnego Kubina Pawła Davida. Jest to najstarsza obecnie zachowana relacja, uwzględniająca figury przydrożne i cmentarne z wczesnego etapu ich fundacji, do tej pory kompletnie nieznana historykom polskim. Za możliwość skorzystania z tego materiału jestem głęboko wdzięczny pani Lucynie Borczuch oraz pracownikom Archiwum Prymasowskiego w Ostrzyhomiu na Węgrzech, gdzie rękopis ten jest przechowywany. W przypadku figur w Piekielniku uwzględniłem w niniejszym wydaniu książki wyniki prac konserwatorskich p. Jana Chodorowicza, podjętych w latach 2018–2019 dzięki mojej inicjatywie, ale wspartych determinacją i staraniem księdza proboszcza Zygmunta Hopciasia

– podkreśla prof. Trajdos.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *