Nowa Patronka Orawy

Matka Boska Śnieżna, patronka dzieci i kobiet oczekujących poczęcia, w kopii cudownego wizerunku z Tokarni, znalazła swoje miejsce na Orawie, w zabytkowym kościółku z tej miejscowości. Obiekt zobaczyć można na terenie skansenu w Zubrzycy Górnej, o czym warto przypomnieć 5 sierpnia, w dniu liturgicznego obchodu ku czci Matki Boskiej Śnieżnej – zarówno ze względów religijnych, jak i walorów turystycznych.

Święto Matki Boskiej Śnieżnej upamiętnia poświęcenie rzymskiej bazyliki Santa Maria Maggiore. Według legendy w czasach papieża Liberiusza bogate, bezdzietne małżeństwo zwróciło się do Matki Boskiej o radę, komu pozostawić majątek. We śnie rzymski patrycjusz dowiedział się, że na zaśnieżonym wzgórzu ma wybudować świątynię. 5 sierpnia na wzgórzu Eskwilin spadł śnieg, co w samym środku lata w Rzymie było rzeczą niezwykłą. Podobny sen miał sam papież.

Ołtarz z obrazem Matki Bożej Śnieżnej z kościoła w zubrzyckim skansenie

Kult Matki Boskiej Śnieżnej w Polsce rozpowszechnił się w wieku XV. W 1570 r. kaplica poświęcona Matce Bożej śnieżnej została wzniesiona w Tokarni koło Jordanowa. Jej fundatorem był Wawrzyniec Spytko Jordan lub jego żony Anna z Sieniawskich.

W latach sześćdziesiątych obiekt przeszedł gruntowny remont, w czasie którego do zachodniej ściany nawy dobudowano obszerny przedsionek, podniesiono fundamenty, podwyższono zrąb dodając od spodu trzy warstwy płazów. Przy tej okazji odłączono zakrystię i kruchtę ze względu na konieczność wymiany prawie wszystkich elementów tych przybudówek, a następnie zrobiono z nich kapliczki, w których umieszczono pamiątki polskiej martyrologii z okresu okupacji niemieckiej. Zakrystię i kruchtę odbudowano z nowych materiałów zachowując ich formę. Od wschodu dobudowano otwartą kaplicę, w której umieszczono rzeźbę Chrystusa Ukrzyżowanego wykonaną przez Józefa Wronę. We wnętrzu przebudowano chór muzyczny, a na deskowaniu pozornym sklepień dodano ozdobne listwowanie. Naprzeciw dobudowanego przedsionka postawiono wolno stojącą, drewnianą dzwonnicę, wzorowaną na dzwonnicy ze Spytkowic.W 2006 r. Kościół z Tokarni został przeniesiony do Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej i odbudowany w kolejnych latach. Wraz ze świątynią przeniesiono barokowy, XVIII-wieczny ołtarz główny, ołtarze boczne posiadające cechy ludowego baroku, barokową ambonę, ławkę kolatorską oraz 14 oleodruków Drogi Krzyżowej.

Parafianie z Tokarni, nie zapomnieli o swojej świątyni, którą często odwiedzają. Na co dzień udostępniana jest ona turystom, odbywają się w niej koncerty muzyki klasycznej. Przy wyjątkowych okazjach, za zgodą władz kościelnych sprawowane są tam również Msze Święte.Kościół z Tokarni jest również miejscem, do którego mogą trafiać artefakty związane z religijnością Orawy. Do ciekawszych z nich należy kopia chorągwi wotywnej rodziny Moniaków z 1705 r.

Koncert w kościele na terenie skansenu

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *