„Między Krempachami, Nowym Targiem i Podwilkiem. Państwo Lorencowiczowie a tożsamość i sprawa polska na Spiszu i Orawie”

Książka o tym tytule ukazała się nakładem Wydawnictwa Naukowego Akademii Ignatianum w Krakowie. Pierwsze spotkania promujące publikację odbyły się na Orawie.

Książka Grażyny M.T. Branny wpisuje się w setną rocznicę odzyskania niepodległości Polski, w tym też Spisza i Orawy. […] To historia przedstawiona z niezwykłą akrybią, z przedłożeniem mnóstwa dokumentów, fotografii, w znacznej mierze rodzinnych. Nie jest to zatem zwykła opowieść rodzinna oparta na wspomnieniach, anegdotach. To praca o walorach opracowania historycznego […], bez emocjonalnych wtrętów, co znakomicie współgra z charakterem samych bohaterów; osób cichych, skromnych, systematycznie krzewiących polskość wśród mieszkańców Ziemi Orawskiej.

– oceniał publikację prof. dr hab. Józef Kąś

Akcja książki prawie w całości łączy się z wydarzeniami I i II wojny światowej i z trudnym okresem budzenia się świadomości polskiej wśród górali orawskich, w którym Lorencowicz miał swój udział. […] Trudny egzamin z polskości wspaniale zdaje w czasie II wojny światowej, gdy Słowacja okupuje Orawę. I ta część książki ma największą wartość jako materiał historyczny. […] Autorka słusznie pisze: “Najważniejszy wniosek, jaki nasuwa się po lekturze niniejszej książki […], można by zawrzeć w pytaniu o samoświadomość narodową mieszkańców dzisiejszych terenów Górnego Spisza i Orawy”. Książka napisana przez członka rodziny działacza zaangażowanego w przywracanie polskości na tych terenach […] posiada dużą wartość dokumentacyjną

– zaznacza dr Janusz Kamocki

Autorka, Grażyna M.T. Branny jest wnuczką Wojciecha i Olgi Lorencowiczów. W styczniu 2020 r. jako pracownik Instytutu Neofilologii Akademii Ignatianum w Krakowie w styczniu 2020 r. była organizatorką (wraz z dr. Markiem Liszką, pochodzącym z Chyżnego) „Sesji niepodległościowej Spisza i Orawy”, w ramach obchodów stulecia przyłączenia części obu tych ziem do Polski.

 

W dniach 15 i 17 sierpnia 2021 r. autorka spotkała się z czytelnikami w Podwilku i Jabłonce na Orawie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *