Co my za jedni?

Nawiązując do pytania postawionego w tytule fundamentalnej dla dziejów Orawy broszury, spieszymy z autoprezentacją, którą opieramy na odpowiedzi sformułowanej przez ks. Ferdynanda Machaya: My tu Polocy, a ta nasa okronglutko gwara nie jako miesanina, ba ta cysto polsko, jakom za granicom gwarzom.

Chcemy opowiadać o fascynujących dziejach Orawy, regionu który przed wiekami pod węgierskim panowaniem stał się stykiem zwartego osadnictwa polskiego i słowackiego. Pragniemy zainteresować czytelników opowieściami na temat tej ziemi i ludzi, którzy tworzyli jej historię. Piszemy o tym, co polskie i z polskością związanie – w historycznym i współczesnym ujęciu. Jednocześnie szanujemy dziedzictwo i osiągnięcia sąsiednich narodów.

Obok serii artykułów ważnym elementem portalu jest baza Orawskich Bojowników Niepodległości, tych, których działalność, służba i poświęcenie sprzed stu lat, przyczyniły się do odbudowy państwowości polskiej i zjednoczenia z ojczyzną części Górnej Orawy.

Najbardziej zasłużeni doczekali się uhonorowania Krzyżami i Medalami Niepodległości. W wielu wypadkach tylko dzięki temu odznaczeniu dziś możemy przywołać ich z imienia i nazwiska.

Medal z serii bitej ks. Władysława Pilarczyka, upamiętniający wydanie broszury Co my za jedni?