Abp Jędraszewski do Orawian: Należy trwać przy krzyżu Chrystusa

Dzisiaj, przeżywając to wielkie święto, dziękujemy Bogu za historię chrześcijan, żyjących w tym miejscu, za pokolenia Waszych przodków, którzy tworzyli stuletnią historię waszej parafii. Za was, byście trwali przy krzyżu, aby Chrystusowy krzyż pomagał wam rozwiązywać różne problemy, które składają się na ludzkie historie – mówił abp Marek Jędraszewski podczas Mszy św. odprawionej z okazji 100-lecia parafii w Kościele św. Stefana w Lipnicy Małej.

W homilii arcybiskup zwrócił uwagę na prawdę o miłosierdziu Bożym, wyrażonym w trzech przypowieściach: o zagubionej owcy, odnalezionej drachmie i marnotrawnym synu. Mówiąc o nawróceniu podkreslił znaczenie wydarzenia, jakim była akcja “Polska pod krzyżem”. Stwierdził, że droga chrześcijan, która trwa z pokolenia na pokolenie to powrót do Ojca, poprzez zbliżenie się do krzyża. Ostatnie wydarzenia pokazują, że w Polakach tkwi przekonanie, że tylko w krzyżu znajduje się nadzieja, zbawienie i dzięki niemu jest możliwa odnowa serc.

Odwołując się do przypadającego 15 września Święta Matki Bożej Bolesnej, przypomniał prawdę wyrażoną przez Symeona: „Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu”. – Tam pod krzyżem Maryja doświadczała w sposób najbardziej głęboki co to znaczy, że jej Syn jest znakiem sprzeciwu dla świata nienawiści, kłamstwa, obelg i szyderstw – powiedział arcybiskup.

Przywołał postać św. Stefana, który przysłużył się chrystianizacji Węgier. Odniósł się do treści podań, przedstawionych w ołtarzowej scenie kościoła w Lipnicy Małej, w której monarcha ofiarowuje Maryi zwieńczoną krzyżem koronę swojego królestwa.

Arcybiskup przypomniał wizytę Karola Wojtyły w Lipnicy Małej podczas wizytacji biskupiej w 1970 r. Jan Paweł II w swoim zawołaniu „Totus Tuus”, „Cały Twój, Maryjo” prosił Matkę Bożą, by prowadziła go do Swego Syna i Jego krzyża. Papież głosił na całym świecie prawdę o Chrystusie – odkupicielu człowieka, który na krzyżu oddał swe życie za ludzi. Maryja spełniła jego pragnienie, w Wielki Piątek na osiem dni przed śmiercią Ojciec Święty tulił się do krzyża. – To najbardziej przejmująca lekcja, jaką nam dał. Nauka, w którą musimy się wsłuchiwać, przyjmować nią i według niej żyć, aby w krzyżu naszego Pana Jezusa Chrystusa odnajdować to wszystko, co daje nam nadzieję życia wiecznego – powiedział metropolita.

Zauważył, że stulecie parafii wpisuje się w historię przodków, którzy żyli wiarą i przekazali ja swoim dzieciom. Należy za nich dziękować Bogu. – Niech prawda o Bogu bogatym w miłosierdzie, tak pięknie przedstawiona w mszalnych czytaniach będzie dla was natchnieniem, by pójść z radością i głęboką wiarą w dalszą historię waszej parafii – zakończył arcybiskup.

Na zakończenie Mszy św. wierni podziękowali metropolicie, wręczając biskupią mitrę z ornamentyką orawską. Abp Marek Jędraszewski życzył, by Bóg wszystkim błogosławił i dawał siłę, aby byli znakiem sprzeciwu dla świata. Na zakończenie uroczystości poświęcił tablicę pamiątkową ufundowaną przez parafian, jako wyraz wdzięczności dla wieloletniego proboszcza ś.p. ks. Adama Leśniaka.

 

Źródło i fot. Arch. Krakowska
Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *