100-lecie OSP Jabłonka

20 czerwca 2021 r. orawscy strażacy świętowali 100-lecie powołania Ochotniczej Straży Pożarne w Jabłonce. W swoje drugie stulecie jednostka wchodzi z bogatą tradycją i nowym samochodem służącym do akcji ratunkowych.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele parafialnym pw. Przemienienia Pańskiego w Jabłonce. Następnie na placu przed Urzędem Gminy w Jabłonce uroczystość rozpoczęła się przeglądem pododdziałów. Atmosfera podniosłego święta opierała się na obecności gości reprezentujących środowisko strażackie, rządowe i samorządowe oraz poczty sztandarowe lokalnych jednostek (również z Trzciany na Słowacji) oraz Związku Podhalan.

Okolicznościowa publikacja przybliżająca historię jednostki OSP JabłonkaWażnym etapem ceremonii było podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odegranie Mazurka Dąbrowskiego przez orkiestrę dętą OSP Jabłonka – także obchodzącą swój jubileusz, trzech dekad funkcjonowania.

Z okazji jubileuszu strażacy z Jabłonki otrzymali nowy sztandar, który został udekorowany Złotym Znakiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej przyznanym jednostce OSP Jabłonka. Historia tego odznaczenia sięga 1922 r., w którym zostało ustanowione przez Radę Naczelną Głównego Związku Straży Pożarnych. Nadawany jest za długoletnią aktywną działalność w ochotniczej straży pożarnej lub w Związku OSP RP. Obok osób i instytucji zasłużonych dla Związku mogą być nim honorowane również ochotnicze straże pożarne o co najmniej 100-letniej działalności.

W dalszej części uroczystości wręczono kolejne odznaczenia państwowe i związkowe dla osób zasłużonych dla ochrony przeciwpożarowej. Ze szczegółową listą uhonorowanych można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Jabłonka.

Na początek działalności w drugim stuleciu strażakom z Jabłonki przekazano nowy ciężki samochód służący do akcji ratunkowych.

Na koniec uczestnicy uroczystości zostali zaproszeni na poczęstunek do remizy, gdzie do ich rąk trafiła okolicznościowa publikacja przybliżająca historię jednostki.

 

***

Okoliczność uroczystości tak została opisana na łamach “Gazety Podhalańskiej” z 5 czerwca 1921 r.:

Z Orawy donoszą nam: w dniu 1 maja br. odbyło się w Jabłonce na Orawie Walne zebranie gospodarzy, na którem założono „Towarzystwo Ochotniczej Straży Pożarnej”. Jest to może najpotrzebniejsza i najważniejsza z instytucji dla wioski, tem więcej, że prawie wszystkie chaty są kryte słomą. Po załatwieniu wstępnych formalności przystąpiono do wyboru Zarządu, w skład którego wchodzą: Władysław Płomiński prezes, Ignacy Biszczak zastępca, Jan Sikora naczelnik, Jan Piekarczyk zastępca naczelnika, Czesław Kaiser sekretarz, Serafin Lichosyt skarbnik, oraz Józef Zgama, Jan Piekarczyk senior, August Szperlak jako członkowie Wydziału. Zarząd zabrał się energicznie do pracy, ćwiczenia odbywają się każdej niedzieli po nieszporach. Zarząd zwrócił się do naczelnika gminy, aby wydał polecenie, żeby przed każdą chatą była beczka z wodą, drabina i hak. Za wzorem Jabłonki winne pójść inne wsie.

Z kart kroniki straży pożarnej w Jabłonce dowiadujemy się, że niebawem zbudowano szopę pełniącą funkcję remizy, by przechowywać w niej pompę ręczną i kilka węży zakupionych ze składek mieszkańców. Przy zbiorowym wysiłku do końca roku zakupiono drugą sikawkę. Działając z użyciem sprzętu wożonego do pożarów zaprzęgiem konnym możliwości działań gaśniczych były ograniczone. Mimo to historyczne relacje informują o pewnych sukcesach w powstrzymywaniu rozprzestrzeniania się zaistniałych pożarów.

Poświęcenie sztandaru szkoły mieszczącej się w budynku Urbaru, 1934 r. Na fotografii widoczni m.in. strażacy (po prawej)
Poświęcenie sztandaru szkoły mieszczącej się w budynku Urbaru, 1934 r. Na fotografii widoczni m.in. strażacy (po prawej)

Wśród kilku pierwszych strażaków z Jabłonki znanych z imienia i nazwiska, wskazać można tych, którzy w latach 30. zostali uhonorowani Medalami Niepodległości, za działalność na rzecz przyłączenia części Orawy do odrodzonej Polski.

Międzywojenne dwudziestolecie ze swoim niepodległościowym kolorytem, ale też wszystkimi trudnościami epoki, było czasem kształtowania się tradycji pożarniczych na Orawie. W ciągu dwóch dekad orawscy strażacy dali wyraz odpowiedzialności i ambicji w służbie publicznej. Poza akcjami ratunkowymi wykształcona wówczas praktyka udziału jednostek OSP w różnych formach życia społecznego, pozostała cechą charakterystyczną tego środowiska.

W roku 2021 przypada również 100-lecie powołania Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. W ten sposób dzieje strażackiego zrzeszenia wiążą się z początkami orawskich tradycji pożarniczych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *