Wojenne dzieje Orawy do zobaczenia w bibliotece

7 listopada w czytelni Orawskiej Biblioteki Publicznej w Jabłonce otwarto wystawę „Kampania polska 1939 w dokumencie i na fotografii”. Ekspozycja przedstawia działania wojenne na Orawie, toczące się w ramach niemiecko-słowackiej agresji na Polskę z 1939 r. Wernisażowi towarzyszyła promocja dwóch publikacji książkowych: „ W służbie Rzeczypospolitej. Dzieje wojen i wojskowości w badaniach regionalnych” oraz „Stosunki polsko-słowacko-węgierskie na przestrzeni wieków” pod red. naukową Roberta Kowalskiego.

Na wernisaż przybyła m.in. młodzież z Zespołu Szkół im. Bohaterów Westerplatte w Jabłonce. Robert Kowalski, kierownik Muzeum Podhalańskiego im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, gdzie wystawa była pierwotnie prezentowana, przedstawił zebranym wydawnictwa Polskiego Towarzystwa Historycznego i wygłosił wykład utrzymany w tematyce ekspozycji. W innych terminach będą organizowane lekcje muzealne dla kolejnych grup uczniów. Wystawa gościć będzie w Jabłonce do końca 2016 r.

Na ekspozycji znalazł się szereg nieznanych i nie publikowanych dotychczas fotografii dokumentujących krwawe zmagania polskich żołnierzy z niemieckim i słowackim agresorem. Temu ostatniemu poświecono dwie tablice, na których można m.in. przeczytać fragment protokołu podpisanego 21 listopada 1939 r. w Berlinie przez Matúša Černáka posła pełnomocnego Republiki Słowacji oraz Joachima Ribbentropa Ministra Spraw Zagranicznych III Rzeszy, na mocy którego, z pogwałceniem prawa międzynarodowego, Spisz i Orawa zostały wcielone do Republiki Słowackiej. Dokumentowi towarzyszą dwa zdjęcia ilustrujące akt podpisania w.w. protokołu.

Wystawa zawiera jednak jeszcze więcej akcentów dotyczących działań wojennych na Orawie. Zwiedzający mogą zobaczyć materiały ilustrujące wtargnięcie wojsk niemieckich przez Chyżne, Lipnicę Wielką i Głodówkę, łącznie z meldunkami na ten temat strony polskiej. W części poświęconej lotnictwu, nie zabrakło treści o załodze polskiego samolotu, zestrzelonego nad Orawką. We wszystkich tych wypadkach można zapoznać się z nowymi materiałami.

Więcej na jej temat pisaliśmy już we wrześniu: Kampania wrześniowa na Orawie w dokumencie i na fotografii [GALERIA]

Fot. OBP

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *