Prezydent protektorem górali Podhala, Spisza i Orawy

Udział prezydenta RP Andrzeja Dudy w XI Międzynarodowym Forum Górskim w Zakopanym był okazją do kolejnego spotkania Głowy Państwa z mieszkańcami gór, podczas którego padły zapadły wiele znaczące deklaracje.

Już podczas inauguracji forum prezydent RP powiedział, że Podhale, Spisz, Orawa, Pieniny, Gorce i Podtatrze, to rejon niezwykle ważny dla całej Polski. W dalszych słowach odniósł się szerzej do potrzeb komunikacyjnych powiatu nowotarskiego i tatrzańskiego, które stanowiły główny temat obrad, w których uczestniczyli również m.in. minister infrastruktury oraz prezesi zarządu PKP i Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

W czasie oficjalnej wizyty prezydent Andrzej Duda znalazł także czas na prywatne spotkanie z członkami góralskich stowarzyszeń. W zakopiańskiej Księżówce Głowę Państwa powitali przedstawiciele Podhala i sąsiednich górskich regionów.

Obok prezesa Związku Podhalan w Polsce, przewodniczący Związku Polskiego Spisza i Towarzystwa Przyjaciół Orawy wystąpili do prezydenta z uroczystym adresem, prosząc o objęcie Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej góralskich organizacji regionalnych w Polsce i poza jej granicami:

Szanowny Panie Prezydencie,

w imieniu Związku Podhalan w Polsce, Związku Podhalan w Północnej Ameryce, Związku Podhalan w Kanadzie, Związku Podhalan w Austrii, Związku Polskiego Spisza oraz Towarzystwa Przyjaciół Orawy, zwracamy się z gorącą prośbą o objęcie Honorowym Protektoratem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej góralskich stowarzyszeń regionalnych.

Od wieków mieszkańcy Tatr, Gorców, Pienin i Beskidów zapisują chwalebną kartę historii walki o wolność i niepodległość Polski. Wybrańcy podhalańskich wsi zasilali szeregi królewskiego wojska. Mieszkańcy kilku góralskich wiosek wzniecili antyaustriackie powstanie, zwane chochołowskim. Rodzimi inteligenci krzewili i umacniali patriotyzm i poczucie przynależności narodowej wśród górali Polskiego Spisza i Orawy w czasach, kiedy ziemie te należały do Węgier. Organizowane przed I wojną światową Zjazdy Podhalan jednoczyły w Polskości wszystkich górali i przywoływały ich do zbrojnego czynu. Drużyny Podhalańskie zasiliły Legiony Piłsudskiego, a Pułki Strzelców Podhalańskich do dziś świadczą o wkładzie górali w tworzenie i trwanie polskiej armii.

W roku odzyskania przez Polskę niepodległości, przywódcy ruchu podhalańskiego opracowali ramowy statut stowarzyszenia, który jako Związek Podhalan został w 1919 roku zatwierdzony przez władze II Rzeczypospolitej. W tym roku przypada stulecie istnienia tej organizacji. Idee leżące u podstaw Związku Podhalan połączyły także polskich górali w świecie: Związek Podhalan w Północnej Ameryce, Związek Podhalan w Kanadzie, a także Związek Podhalan w Austrii — dbają o zachowanie rodzimych tradycji wśród Polonii o podhalańskich korzeniach.

Na mocy wspólnoty celów, Związek Podhalan w Polsce połączył się w ścisłej współpracy ze Związkiem Polskiego Spisza oraz Towarzystwem Przyjaciół Orawy. Działacze zrzeszeni pod sztandarami tych organizacji realizują wspólne cele, wśród których na pierwszy plan wysuwają się następujące: zachowanie rodzimej kultury, opartej na trwałych wartościach chrześcijańskich; zachowanie kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa dla przyszłych pokoleń; troska o zrównoważony rozwój gospodarczy i turystyczny ziem polskich.

Swoją pracę na rzecz szeroko pojętego Podhala traktujemy jako zaszczytny obowiązek, w którym realizuje się nasz polski patriotyzm. Udzielony przez Pana Prezydenta, Honorowy Protektorat będzie dla nas niewątpliwym zaszczytem oraz zobowiązaniem do jeszcze lepszej służby na rzecz naszej Ojcowizny i Ojczyzny.

 

W odpowiedzi prezydent oświadczył:

— Prośbę przyjmuję. Z wdzięcznością, akcentując, że to dla mnie wielki zaszczyt i ten Honorowy Protektorat, polskim góralom – i tu w Polsce i poza granicami kraju – udzielam. Na chwałę Rzeczypospolitej, tak nam wszystkim dopomóż Bóg! (…) Jest to polskim góralom należne, żeby Głowa Państwa traktowała ich w sposób szczególny — powiedział prezydent Andrzej Duda

Prezydent podkreślał znaczenie kultury i tradycji góralskich dla Polski. Wspomniał także o swoich związkach rodzinnych z ziemiami górskimi. Wobec tej deklaracji prezydent otrzymał od związkowców góralski serdak, który ku uciesze zebranych postanowił od razu założyć. 

ZOBACZ TAKŻE: Wizyta prezydenta RP Andrzeja Dudy w Podsarniu na Orawie

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *