Premier polskiego rządu na Orawie

Antoni Ponikowski premierem był przez niespełna dziewięć miesięcy, jednak w tym krótkim czasie znalazł sposobność do odwiedzenia Orawy, zostawiając po sobie pozytywny ślad.

 

Antoni Ponikowski (1878-1949) – przed I wojną światową był działaczem Ligi Narodowej, Stronnictwa Narodowo-Demokratycznego, a później, po wojnie, wszedł w skład Rady Naczelnej Stronnictwa Chrześcijańskiej Demokracji. Jeszcze w rządach Rady Regencyjnej pełnił urząd ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego oraz tymczasowego premiera.

 Od 19 września 1921 do 6 czerwca 1922 był premierem w tzw. rządzie fachowców i ponownie ministrem wyznań religijnych i oświecenia publicznego, kierował też Ministerstwem Kultury i Sztuki. Jego rząd upadł wobec wotum nieufności ze strony Józefa Piłsudskiego.

Poza polityką pełnił też szereg funkcji pozarządowych i akademickich, m.in jako rektor Politechniki Warszawskiej


Pobyt na Orawie

Pierwsza wizyta na Orawie, premiera polskiego rządu odbyła się w okresie świąt Bożego Narodzenia 1921 r. To historyczne wydarzenie odnotowane zostało na łamach Gazety Podhalańskiej, w której czytamy:

Prezydent Ministrów jako gość na Podhalu. Po świętach bawił u nas chwilowo na Podhalu dostojny gość, a to premier rządu polskiego Antoni Ponikowski. W czasie krótkiego pobytu na Podhalu zwiedził on Orawę  w towarzystwie p. Wojewody Dr. Gałeckiego, p. starosty spisko-orawskiego dra Bednarskiego. Dostojnych gości witała z radością ludność orawska, licznie zebrana przy wystawionych bramach, a to w Piekielniku, Jabłonce i Lipnicy Wielkiej. W Jabłonce podano prezydentowi chleb i sól z wieńcami i kwitami. W Lipnicy Wielkiej podejmował gości ks. Karol Machay proboszcz miejscowy. Następnie w towarzystwie wojewody i kapitana Romaniszyna itd. zwiedzał prezydent Jaworzynę. W ten sposób prezydent rządu zapozna się z naszemi bolączkami granicznemi. (Gaz. Podh. 1922 nr 3.)

Pierwszym doraźnym gestem wsparcia premiera Ponikowskiego był jego patronat nad wystawą przemysłu domowego na Orawie. Na tą okoliczność ufundował nagrody pieniężne o łącznej wartości 100 tys. marek polskich.

Za dalszy skutek tej wizyty Ponikowskiego można uznać rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 maja 1922 r. w przedmiocie rozciągnięcia na obszar Spisza i Orawy, mocy ustawy o dostarczaniu środków przewozowych do budowy i utrzymania dróg i mostów, o budowie i utrzymaniu dróg publicznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

ZOBACZ TAKŻE: “Liczymy na Orawian!” ś.p. Prezydent prof. Lech Kaczyński na Orawie

ZOBACZ TAKŻE: Prezydent Ignacy Mościcki na Orawie

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *