Podwilk czci Matkę Bożą Anielską

2 sierpnia – uroczystość Matki Bożej Anielskiej to dzień wspólnego świętowania w sąsiadujących ze sobą Podwilku i Spytkowicach. Co ciekawe odpusty te wywodzą się z oddolnego zaangażowania wiernych w ruchu tercjarzy.

Tercjarze, z łaciny tertius – trzeci, w domyśle ordo – zakon, to członkowie stowarzyszeń religijnych bazujących na duchowości zakonów ścisłych. Trzecie zakony, zwane obecnie świeckimi, istnieją obok pierwszego męskiego i drugiego żeńskiego.

W okresie międzywojennym III Zakon Świętego Franciszka istniał w Jabłonce, Orawce i Podwilku. Jednak właśnie w tej ostatniej miejscowości wpłynął na ustanowienie ogólnoparafialnego odpustu.

Ponad przeciętne okazywanie religijności przez osoby będące członkami III zakonu, prowadziło do wejścia w użycie określenia tercjarka (lub niepoprawnie tercjanka), jako synonimu dewotki. W samym Podwilku, odpust na 2 sierpnia był początkowo obchodzony jedynie przez krąg tercjarzy. Pozostali niechętnie w nim uczestniczyli. Jednak z czasem rzeczywisty wymiar uroczystości wziął górę nad uprzedzeniami.

Pamiątką po tercjarskiej przeszłości jest obraz, który wstawiany jest do głównego ołtarza podwilczańskiego kościoła w dniach, lub okresach kiedy Kościół w sposób szczególny czci Matkę Bożą. Przedstawia scenę objawienia się klęczącemu św. Franciszkowi Maryi z Jezusem.

Obraz ufundowany przez Franciszka Knechtę, stryjecznego dziadka
Józefa Knechty (obecny kościelny w Podwilku, stolarz artystyczny).

Objawienie to, było rzeczywistym wydarzeniem w życiu św. Franciszka. Jezus i Maryja obiecali mu, że kto nawiedzi odbudowaną przez niego kapliczkę Porcjunkuli p. w. Matki Bożej Anielskiej od I nieszporów czyli zachodu słońca 1 sierpnia do II nieszporów czyli zachodu słońca 2 sierpnia (Uroczystość Matki Bożej Anielskiej), ten dostąpi łaski odpuszczenia win za wszystkie swoje grzechy, ale musi się z nich szczerze wcześniej wyspowiadać. Ze względu na to że warunek ten był trudnym do spełnienia dla wiernych z odległych stron świata, Kościół zatwierdził, że odpustu mogą dostąpić wszyscy bracia i siostry należący do któregoś z trzech zakonów franciszkańskich, którzy od zachodu słońca 1 sierpnia do zachodu słońca 2 sierpnia nawiedzą dowolny kościół franciszkański przy którym pełnią posługę duchową zakonnicy franciszkańscy. W 1967 r. papież Paweł VI rozciągnął przywilej uzyskania odpustu na cały Kościół.O kultywowaniu franciszkańskiej religijności w międzywojennym Podwilku świadczy fragment fotografii z 1930 r. na której we wnętrzu kościoła uchwycony został feretron przedstawiający św. Franciszka obejmującego ukrzyżowanego Jezusa.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *