„Po nasymu opedziane” w książce i na płycie

Gwara orawska – pod Babią Górą ciągle powszechna i jednocześnie bardzo ulotna, mająca już swój kodeks, ale też podlegająca bieżącym wpływom – jest cennym dziedzictwem regionu, które drukiem i dźwiękiem utrwalono w najnowszym wydawnictwie Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Na publikację składają się książka i płyta z gadkami orawskimi, z  których część stanowią prace nagrodzone w Orawskim Konkursie Literackim im. Piotra Borowego.

Autorzy: Irena Grobarczyk, Władysława Omylak, Paulina Pawlak-Kott, Anna Olesińska, Bogdan Pieróg,  Paweł Gwiżdż i Artur Olesiński na potrzeby publikacji użyczyli nie tylko swoje teksty, ale także głosy, by w niepowtarzalnym dla siebie stylu opowiedzieć o swoim kawałku świata orawskiego. Na płycie znalazła się również gadka Jako mnie babka ucyła rachunków w interpretacji Kacpra Kocura, zdobywcy pierwszego miejsca w konkursie gawędziarzy, w kategorii dziecięcej 54. Festiwalu Sabałowe Bajania. Strony książki zdobią rysunki Julii Pieronek.

Pracy redakcyjnej i konsultacji językoznawczej podjął się prof. dr hab. Józef Kąś, który dokonał korekty tekstów, ujednolicając ich pisownię i przedstawił naukowe spojrzenie na gwarową ortografię.

27 lutego 2021 r. w Orawskim Centrum Kultury odbyła się transmitowana on-line promocja wydawnictwa.

 

Spotkanie rozpoczęła orawska muzyka i słowa wiersza Franciszka Stechury „Gwaro Orawsko”, który pięknie obrazuje znaczenie naszej mowy w doświadczaniu i opisywaniu świata oraz mówi o nadziei na to, że chwała orawskiej gwary nigdy nie przeminie. Taką nadzieję, zabierając głos wyraził również wójt gminy Jabłonka Antoni Karlak. A wydana publikacja, z gwarowymi tekstami spisanymi i opowiedzianymi, jest przykładem działania z zakresu ochrony tego cennego, niematerialnego dziedzictwa.

Opowieść o gwarze, potrzebie jej dokumentowania i zachowania dla przyszłych pokoleń, w barwny sposób przekazał publiczności zgromadzonej na sali widowiskowej OCK i śledzącej transmisję online, prof. dr hab. Józef Kąś. Profesor o orawskiej gwarze opowiadał z prawdziwą pasją, sporą dawką humoru i nieocenioną pomocą swej małżonki – pani Krysi, z zacisza swego domu, uczestnicząc w spotkaniu poprzez łącza internetowe.

Kameralnemu spotkaniu towarzyszyła kapela zespołu OwCoK z Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce.

Wykorzystano tekst ze strony gminy Jabłonka

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *