Piąte ślubowanie poselskie Edwarda Siarki

Podczas posiedzenia sejmu inaugurującego nową kadencję parlamentu (12.11.2019 r.), wybrańcy narodu składają ślubowanie, stając się od tego momentu posłami. Ślubowanie złożył m.in. Edward Siarka.

– Uroczyście ślubuję rzetelnie i sumiennie wykonywać obowiązki wobec Narodu, strzec suwerenności i interesów Państwa, czynić wszystko dla pomyślności Ojczyzny i dobra obywateli, przestrzegać Konstytucji i innych praw Rzeczypospolitej Polskiej – tak brzmi rota ślubowania, którą na pierwszym posiedzeniu sejmu odczytuje marszałek senior.

Poszczególni posłowie, wezwani imiennie przez sekretarza, potwierdzają słowa ślubowania wypowiadając: Ślubuję. Konstytucja dopuszcza dodanie po ślubowaniu słów: Tak mi dopomóż Bóg – w taki sposób ślubowanie złożył Edward Siarka, który w sejmie zasiada od 2005 roku.

Orawski parlamentarzysta składał ślubowanie w sejmie po raz piaty. W wyborach parlamentarnych, które odbyły się 13 października 2019 r., jako kandydat z list Prawa i Sprawiedliwości uzyskał 21 561 głosów, z czego przeszło co czwarty padł na Orawie (dokładnie 5795, czyli 57% głosów oddanych w regionie na PiS oraz 46,7% zdobyczy ogółu komitetów wyborczych zabiegających o poparcie Orawian).

 

Edward Siarka (ur. 1963 r.), absolwent historii na Uniwersytecie Jagiellońskim, w latach 1990-1997 radny gminy Raba Wyżna, przewodniczący Rady Gminy 1990-1993 oraz członek Zarządu Gminy 1994-1997, radny powiatu nowotarskiego 1998-2002, w 1998 r. powołany przez premiera RP na Pełniącego Funkcję Organów Gminy w Rabie Wyżnej, w 2002 r. w wyborach bezpośrednich wybrany na funkcję wójta gminy, od 2005 r. poseł na Sejm RP V, VI, VII, VIII i IX kadencji. Od 1994 r. członek Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, od 2010 r. prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce. Członek Prawa i Sprawiedliwości w latach 2004-2011, od 2011 r. w Solidarnej Polsce, której był współzałożycielem. Odznaczony m.in. Złotym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa (2007) i Złotym Znakiem Związku ZOSP RP (2011).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *