Parafianie z Lipnicy Małej nad grobem pierwszego proboszcza

Bliska przestrzennie i odległa czasowo była pielgrzymka parafian z Lipnicy Małej, którzy w Orawce modlili się nad grobem pierwszego proboszcza swojej parafii.

W sobotę grupa mieszkańców Lipnicy Małej z ks. proboszczem Piotrem Grotowskim odwiedzili kościół pw. św. Jana Chrzciciela w Orawce i modlili się nad grobem ks. Marcina Jabłońskiego, pochowanego w jego sąsiedztwie zasłużonego opiekuna najstarszej orawskiej świątyni, ale też pierwszego proboszcza ich parafii.

Parafia pw. św. Stefana w Lipnicy Małej powstała w 1919 r. gdy między Polską, a Czechami toczyła się rywalizacja o orawskie wioski zamieszkiwane przez polską ludność. Za swą działalność z tego okresu ks. Marcin Jabłoński w 1937 r. odznaczony został Medalem Niepodległości (podobnie jak kolejni dwaj lipniccy duszpasterze: ks. Jan Maślak i ks. Józef Buroń).

Inicjatywa proboszcza i wiernych z Lipnicy Małej wpisuje się w świętowanie stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości i stanowi element przygotowań do obchodów stulecia powstania parafii zaplanowanych na rok 2019.

Ks. Jabłoński parafię w Lipnicy Małej opuścił w 1922 r., a od 1928 objął opiekę nad wiernymi i historyczną świątynią w Orawce. Pod jej murami rok później witał Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego prosił o pomoc państwa w utrzymaniu zabytku. Sam za czynione w tym kierunku działania został odznaczony Orderem Odrodzenia Polski “Polonia Restituta”. Należał też do czołowych działaczy Związku Górali Spisza i Orawy, w latach II wojny światowej doświadczał represji ze strony władz okupacyjnych, a po II wojnie światowej był duchowym opiekunem orawskich wiernych w nowych, trudnych czasach. Zmarł w 1948 r. i pochowany został na przykościelnym cmentarzu w Orawce.

Zobacz także: KLER ORAWSKI

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *