Orawa w dyskursie naukowym młodych badaczy

Uczestnicy międzynarodowego seminarium w Nowym Targu

Osadnictwo, układy i zmiany graniczne oraz atak na Polskę w 1939 r. były przedmiotami dyskusji naukowej dotyczącej Orawy na międzynarodowym seminarium naukowym w Nowym Targu.

W dniach 9-10 marca 2015 r. w Bursie Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu odbyło się Międzynarodowe seminarium naukowe Stosunki polsko-węgiersko-słowackie na przestrzeni wieków. Dwudniowe obrady obfitowały w wystąpienia związane z Orawą.Bronisław Chowaniec-Lejczyk z Uniwersytetu Jagiellońskiego w referacie Wpływy Krakowa na kulturę baroku określony na wybranych przykładach duchowieństwa Spisza i Orawy, przedstawił postaci dwóch siedemnastowiecznych kapłanów z Ratułowa: Ks. Jana Szczechowicza, budowniczego kościoła w Orawce i pierwszego proboszcza miejscowej parafii oraz ks. Jana Ratułowskiego, który był wizytatorem świątyni.

Wystąpienie Katarzyny Odrzywołek, Mniejszość Słowacka w Polsce historia i współczesność, wzbudziło spore kontrowersje. Przedstawienie informacji uzyskanych ze strony Towarzystwa Słowaków w Polsce wywołało sprzeciw słuchaczy, zarówno w warstwie historycznej jak i dotyczącej aktualnego funkcjonowania stowarzyszenia mniejszości.


Łukasz Wiater
z Towarzystwa Przyjaciół Orawy przedstawił Recepcję stosunków polsko-węgiersko-słowackich w okresie kształtowania się ładu wersalskiego w publicystyce ks. Ferdynanda Machaya (Starszego). W artykułach prasowych, orawski kapłan wykładał głównie argumenty przemawiające za polskimi roszczeniami terytorialnymi i omawiał niekorzystne położenie Słowacji we wspólnocie państwowej z Czechami.

Przemysław Lisowski z Uniwersytetu Pedagogicznego przedstawił kwestię Zajęcia Spisza i Orawy przez Wojska Polskie w 1938 r. w świetle ówczesnej prasy. Temat wystąpienia młodego historyka w pełni rozwinął Robert Kowalski – prezes nowotarskiego PTH, który z bogatym materiałem ilustracyjnym omówił Antypolską kampanię propagandową na Słowacji w czasie prac komisji delimitacyjnej jesienią 1938 r.

Twardy materiał badawczy na temat mieszkającej w granicach Słowacji ludności polskiej przedstawił Marek Skawiński. W wystąpieniu Granica polsko-słowacka 1938-39 w ujęciu etnicznym i funkcjonalnym przedstawiciel PTH zaprezentował m.in. obszar zwartego osadnictwa polskiego na terenie Górnej Orawy z zachowanym polskim charakterem etnicznym.

Kwestię słowackiej współpracy z hitlerowskimi Niemcami w ataku na Polskę przestawił Paweł Klęk z Uniwersytetu Pedagogicznego w referacie: Trzeci agresor. Słowacja w 1939 roku. Odmienna optyka wyłaniała się z wystąpienia Eduarda Laincza z Muzeum w Starej Lubowli, w temacie Život na slovensko-poľskom po hraničí v rokoch 1939-1943. W gorącej dyskusji poruszano kwestię słowackiej okupacji Polskiej Orawy.

Organizatorami seminarium byli Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Nowym Targu, Towarzystwo Bursy Gimnazjalnej im. dra Jana Bednarskiego w Nowym Targu, Koło Doktorantów Historii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie oraz Studenckie Koło Naukowe Historyków im. Joachima Lelewela.Aktywny udział w obradach brali prof. Jerzy M. Roszkowski z Muzeum Tatrzańskiego, Jadwiga Pilch z Muzeum Orawskiego Parku Etnograficznego, Lucyna Borczuch – przewodnik Kościoła w Orawce i Julian Kowalczyk ze Stowarzyszenia Rozwoju Spisza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *