Najstarsza Babka na Orawie

Najstarszym zachowanym w przestrzeni Orawskiej wizerunkiem św. Anny jest figura z 1724 r., ustawiona na szczycie Kuligowskiego Wierchu w Podwilku. Tu Babka Zbawiciela otula ramieniem córkę uczącą się czytać.

Figura św. Anny w Podwilku na fotografii z 1930 r. autorstwa Tadeusza Przypkowskiego (IS PAN) oraz na grafice autorstwa Józefa Pieniążka z teki”Podhale w obrazach”, wydanej w 1937 r. we Lwowie.
Na postumencie dawną polszczyzną wyryto nieco już zatarty tekst modlitwy: Święta Anno Maryey Matki Bożey Matko Y Yezusa Chrystusa babko potężna tego wneczka Patronko prez onę miłość którą Cię Bog moy Jezus i Maria czorka twoja naisłodsza czczili modl się za mną abym Was tak czcił y tak sie ku śmierci gotował abym… Dalej napis jest już zatarty.

Figura Św. Anny w Podwilku z kamiennym ogrodzeniem. fot. z ok. połowy XX wieku.
Hanna Pieńkowska i Tadeusz Staich tak opisali widok kamiennej figury otoczonej przybudowanym w połowie XX w. ogrodzeniem: Tak, cement narobił tutaj dużo krzywdy, odgrodził bowiem figurę od otoczenia sztywnymi, zbyt dużymi słupami, o tępej, przykrej fakturze. Ogrodzenie to kraje brutalnymi i sztywnymi liniami widok ku wzgórzom i od strony wzgórza na figurę. Pod koniec lat 80. XX w. figurę przeniesiono do murowanej kaplicy, kamiennej rzeźbie dodano też żywe kolory.
Figura wewnątrz kaplicy przed i po pomalowaniu jej ścian.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *