„My tu Polocy”. Niezwykłe życiorysy orawskich Bojowników Niepodległości

Książka o mieszkańcach Orawy odznaczonych za propolską działalność Krzyżami i Medalami Niepodległości to jedna z pozycji wydawniczych, która ukazała się w związku z obchodami 100. rocznicy przyłączenia części Orawy do Polski, prowadzonymi przez gminę Jabłonka.

Publikacja jest wynikiem trzyletniej pracy prowadzonej nad materiałem z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie. Zawiera przedstawienie zawartości dokumentacji odznaczeniowej, uzupełnione wiedzą, jakiej na temat przedstawianych sylwetek dostarczają inne źródła.

Tych którzy na Orawie pracowali na rzecz Polski były setki. Kobiety i mężczyźni, młodzież, dorośli i seniorzy, rolnicy, przedstawiciele lokalnej elity i duchowieństwa – wszyscy oni połączyli swoje siły, by dalsze życie wieść wśród rodaków, w wolnym i sprawiedliwie urządzonym kraju. Najbardziej zasłużeni doczekali się uhonorowania Krzyżami i Medalami Niepodległości. W wielu wypadkach tylko dzięki temu odznaczeniu dziś możemy poznać ich nazwiska i odkryć rzeczywiste rozmiary społecznego poparcia dla idei niepodległości i zjednoczenia z Polską. Użyte w tytule tego opracowania określenie orawscy Bojownicy Niepodległości nawiązuje do dewizy umieszczonej na odznaczeniach, które trafiły do ponad setki Orawian. W ten sposób ich działalność została przez II Rzeczpospolitą uznana za kontynuację i taką samą przysługę dla restytucji państwa, jak ogół dążeń niepodległościowych Polaków z innych polskich ziem wyzwolonych przed stuleciem spod władzy zaborców.

Łukasz Wiater – Orawianin, historyk, regionalista. Autor książek: „Ks. Jan Góralik. Kapłan, społecznik, męczennik” (2016),  „Z dziejów parafii św. Marcina w Podwilku” (2017).

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *