Maria Migdałowa

MARIA MIGDAŁ z d. Jabłońska
ur. 15 września 1900 r. w Jabłonce
córka Jana i Marii z d. Heteniak
zam. Buczkowice 548, pow. Biała Krakowska (obecnie pow. bielski)
zm. 14 grudnia 1963 r.

Odznaczona Medalem Niepodległości w 1938 r.

Podczas plebiscytu mój brat [Wendelin Jabłoński] był przy Legii Spisko-Orawskiej w Czarnym Dunajcu. Ja zaś jako siostra chodziłam do brata, skąd odbierałam przesłane przez Komitet Plebiscytowy w Nowym Targu materiał agitacyjny, który przenosiłam lasami do Jabłonki i słowackich wiosek jak: Bobrów, Slanica, Namestów (obecnie Czechosłowacja), przy pomocy siostry zamieszkałej w Slanicy i rozdzielałam między jej znajomych i krewnych. W ten sposób prowadziłam agitację na terenie Słowaczyzny na rzecz Państwa Polskiego.

Nadmieniam, iż przy przenoszeniu ulotek i listów tajnych do mężów zaufania na teren zajęty obecnie i wówczas przez Czechów, narażałam się kilkakrotnie na życie, gdyż byłam ścigana, goniona przez żołnierzy czeskich, a nawet strzelano do mnie.

 

_________________

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. w.w. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Orawy z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób. Uzupełnione materiały posłużą do wydania pełnego opracowania o mieszkańcach Orawy, uhonorowanych Krzyżami i Medalami Niepodległości.

Materiał archiwalny z zasobu Centralnego Archiwum Wojskowego opracował Łukasz Wiater

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *