List Prezydenta RP do mieszkańców Orawy

– Jest to niezwykle ważne, aby prawda o walce o polskość Orawy oraz pamięć o jej uczestnikach trwały, przekazywane z pokolenia na pokolenie – podkreślił Prezydent RP Andrzej Duda w liście do uczestników obchodów 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski. W ocenie Głowy Państwa obchody powinny być ” źródłem radości i dumy z dokonań poprzedników, a zarazem też z naszych własnych współczesnych osiągnięć”.

Podczas kolejnych odsłon świętowania 100. rocznicy przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski ważnym symbolem jest obecność przedstawicieli państwa: parlamentarzystów, przedstawicieli instytucji, służb mundurowych i władz samorządowych.

Goście, którzy w Jabłonce towarzyszyli mieszkańcom Orawy w odsłonięciu niepodległościowego obelisku dedykowanego zasłużonym Orawianom zabierali głos podczas okolicznościowej gali. Wśród nich senator Jan Hamerski przypomniał o pracy ks. Ferdynanda Machaya jako członka Senatu RP w latach 1938-1939. Poseł Anna Paluch przypomniała o znaczeniu powołanego w 1919 r. Sejmu Ustawodawczego oraz tym, że swoich przedstawicieli nie mogli wskazać do niego Orawianie i Spiszacy, których ziemie w tym czasie zostały zajęte przez wojska czeskie. Z kolei poseł Edward Siarka przypomniał o wizycie na Orawie Prezydenta RP Andrzeja Dudy, który w 2018 r. odsłonił w Podsarniu Pomnik Niepodległości.

Przywołany Prezydent RP objął swoim patronatem jubileuszowe uroczystości odbywające się w 2020 roku w Lipnicy i Jabłonce. Podczas uroczystości w stolicy polskiej Orawy Głowę Państwa reprezentował prezydencki doradca, Piotr Nowacki, który odczytał list od Prezydenta Andrzeja Dudy.

Czytamy w nim:

 

Organizatorzy i uczestnicy obchodów
100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski
w Jabłonce

Szanowni Państwo!

Serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych w Jabłonce na obchodach 100. rocznicy przyłączenia Orawy do Polski. Bardzo się cieszę, że w tym szczególnym czasie, kiedy świętujemy stulecie odzyskania niepodległości przez Rzeczpospolitą, upamiętniają Państwo przełomowe wydarzenia w dziejach swojej rodzinnej ziemi – ważne dla całej naszej Ojczyzny. Słowa uznania i gratulacje kieruję do przedstawicieli władz samorządowych i całej społeczności regionu.

Niepodległościowy obelisk odsłonięty w Jabłonce 17 lipca 2020 r.

Chcę gorąco podziękować za to, że czczą Państwo pamięć swoich poprzedników, którzy przez wieki, żyjąc pod obcym panowaniem, zachowali własną narodową tożsamość. A kiedy zegar historii wybił godzinę wolności, pomimo niepewnej sytuacji międzynarodowej i najazdu bolszewickiego całym sercem zaangażowali się na rzecz przyłączenia swojej małej ojczyzny do odrodzonego państwa polskiego. I jestem przekonany, że zasłużyli na wieczną cześć i wdzięczność potomnych jako bohaterowie Niepodległej.

Uważam za szczególnie cenne, że obecne uroczystości łączą Państwo z działaniami naukowymi i edukacyjnymi. Jest to niezwykle ważne, aby prawda o walce o polskość Orawy oraz pamięć o jej uczestnikach trwały, przekazywane z pokolenia na pokolenie. Młodzi mieszkańcy tego regionu, spoglądając wstecz na historię ojczystą, mogą odwoływać się do dziedzictwa przodków i ich chwalebnych czynów z czasów wybijania się Rzeczypospolitej na niepodległość i scalania ziem polskich. Odbudowa struktur państwowych i gospodarki narodowej oraz rozkwit życia kulturalnego i społecznego w okresie dwudziestolecia międzywojennego były wspaniałym sukcesem, na który pracowały miliony naszych rodaków. Także społeczność polskiej Orawy miała w tym dziele swój istotny udział.

Jubileuszowe świętowanie rocznic najważniejszych wydarzeń sprzed stu lat nie jest tylko wspominaniem przeszłości, lecz przede wszystkim niesie ważne przesłanie dla nas, współczesnych Polaków. Jest to wielka lekcja miłości Ojczyzny – naszej obecnej wolnej Polski. W świetle dawnych doświadczeń możemy pełniej niż na co dzień dostrzec i docenić zasadnicze znaczenie, jakie dla narodu ma posiadanie własnego suwerennego państwa. A patrząc na przykład tamtego pokolenia, które Niepodległą wywalczyło, możemy czerpać inspirację do jak najlepszej, rzetelnej pracy dla dobra wspólnego – naszej Rzeczypospolitej. To od naszego wytrwałego wysiłku zależy przyszłość nas wszystkich razem i każdego z osobna. Nasz własny trud umacnia bezpieczeństwo i buduje pomyślność całego narodu. Aktywność obywateli w sprawy publiczne napełnia zaś struktury państwowe duchem patriotycznego zaangażowania.

Dlatego chcę życzyć Państwu tu, na polskiej Orawie, a zarazem rodakom w całym kraju, by trwające obchody były źródłem radości i dumy z dokonań poprzedników, a zarazem też z naszych własnych współczesnych osiągnięć. Niech świętowanie jubileuszu stulecia Niepodległej daje nam siłę do dalszej służby Ojczyźnie poprzez działalność zawodową i społeczną. I niech jego owocem i przedłużeniem stają się nowe pożyteczne inicjatywy gospodarcze, artystyczne, dobroczynne, naukowe i wszelkie inne, w których wyrażać będziemy wartości i dążenia, jednoczące naszą biało-czerwoną wspólnotę w drodze przez dzieje.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *