Książka o wybitnym kapłanie, społeczniku i męczenniku z Podwilka

W listopadzie br. na rynku księgarskim ukazała się książka pt. “Ks. Jan Góralik. Kapłan, Społecznik, Męczennik” autorstwa Łukasza Wiatera. Publikacja opowiada o życiu i śmierci przedwojennego proboszcza Podwilka i dziekana Orawy, który odznaczył się poświęceniem w pracy społecznej dla powierzonego mu ludu i pokorą w przyjęciu męczeństwa czasu II wojny światowej.

Ks. Jan Góralik urodził się 13 czerwca 1889 r. w podkrakowskiej wsi Chrość, stanowiącej dziś część miejscowości Staniątki. Ukończył Gimnazjum św. Anny w Krakowie, i studia teologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1911 r. przyjął święcenia kapłańskie. Pracował na parafiach wsi żywieckich, Krakowa i Podwilka na Orawie. Wszędzie odznaczał się ponadprzeciętną aktywnością społeczną wśród parafian. Jednym z jego dzieł było założenie w 1928 r. Kasy Stefczyka w Podwilku, której celem było podniesienie poziomu życia materialnego Orawian. Instytucja funkcjonuje do dzisiaj jako Bank Spółdzielczy w Jabłonce. Po ataku Niemiec na Polskę 1 września 1939 r. ks. Góralik wraz ze swoim wikariuszem i grupą parafian, zostali aresztowani i trafili do obozów jenieckich, a później również koncentracyjnych w Buchenwaldzie i Dachau. W tym ostatnim ks. Góralik zmarł śmiercią męczeńską 26 października 1942 r.

Wydawnictwo składa się z trzech zasadniczych części biograficznej, kazań ks. Góralika z zachowanego notatnika i zbioru poświęconych mu wierszy Ireny Nowickiej. Czytelnik sięgający po tą pozycję znajdzie w niej szereg informacji dotyczących również Orawy w dobie życia jej bohatera, liczne ciekawostki uzupełniające obraz znanych historycznych wydarzeń i szereg zdjęć z epoki.

Patronat honorowy nad publikacja objął Edward Siarka Poseł na Sejm RP, Bank Spółdzielczy w Jabłonce oraz Towarzystwo Przyjaciół Orawy. Wydawnictwo zyskało rekomendację pracownika Instytutu Pamięci Narodowej – dr Anny Jagodzińskiej, specjalizującej się naukowo w temacie męczeństwa polskiego duchowieństwa w KL Dachau, która w swojej rekomendacji zaznaczyła m.in.: Autor przypomniał, jak ważną rolę w naszym narodzie, od wieków, pełni Kościół. Świadectwa parafian, przyjaciół, krewnych oraz więźniów niemieckich obozów koncentracyjnych pokazują, że ks. Jan Góralik był kapłanem nieprzeciętnym, który całym swoim życiem dążył do świętości. Ogromny kapitał, który pozostawił po sobie dla Orawian, dla narodu polskiego nie przepadł bez śladu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *