Koniec wieloletnich rządów

Zmiany w ordynacji wyborczej zostały przyjęte przez posłów podczas ostatniego, 54. posiedzenia Sejmu RP.  Nowe rozwiązania to m.in. dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast liczona od wyborów samorządowych w 2018 r. z równoczesnym wydłużeniem kadencji samorządów z 4 do 5 lat.

Nowela przyjęta przez sejmową większość zakłada wzmocnienie obywateli w procesie funkcjonowania samorządów, wzmocnienie pozycji radnych, większa jawność i transparentność procesu wyborczego. Podstawowe zmiany dotyczą wprowadzenia dwukadencyjności – liczonej od 2018 r. – na stanowiskach wójta, burmistrza oraz prezydenta miasta, co zapobiegać ma wieloletnim rządom tych samych osób, mających znaczny wpływ na życie lokalnych społeczności. Jednocześnie postanowiono o wydłużeniu kadencji w samorządach z 4 do 5 lat.

ZOBACZ TAKŻE: Sprzęt dla strażaków od Ministerstwa Sprawiedliwości

– Jedną z dyskusji, które toczą się wokół samorządu, to jest kwestia, jak kontrolować władze wykonawcze, jak kontrolować wójta, prezydenta. I rzeczywiście pojawiały się takie pomysły, i jest generalna zgoda w samorządach, musimy tutaj to przyznać, że jeżeli decydujemy się na ograniczenie kadencyjności wójtów, to jednocześnie wydłużamy im okres sprawowania funkcji. – mówił w dyskusji nad projektem poseł Edward Siarka.

Parlamentarzysta z Orawy przyznał, że samorząd boryka się z różnymi problemami, począwszy od kwestii ordynacji wyborczej, a skończywszy na finansach oraz podkreślił, że kwestia okręgów wyborczych z punktu widzenia małych miejscowości jest niezmiernie istotna.  To ważny element, aby małe miejscowości mogły mieć swoich reprezentantów. – mówił Siarka.

Wybory będzie organizowała PKW, wyznaczeni przez nią komisarze i urzędnicy wyborczy, a nie wójt, burmistrz, prezydent, z natury rzeczy zainteresowany wynikiem wyborów. PKW będzie zamiast nich m.in. zlecać druk karty wyborczych. Urzędnicy wyborczy, biorący udział w organizacji wyborów w danej gminie, będą musieli spełnić warunek, że nie są w niej zatrudnieni – w jej samorządzie.

Zwiększone zostają uprawnienia mężów zaufania i wprowadzona funkcja obserwatorów społecznych. W lokalach wyborczych stosowane będą przezroczyste urny – w praktyce powinny być półmatowe, by widoczne były wrzucone karty, ale bez widoczności tego, jak kto zagłosował. Zniesiono głosowanie korespondencyjne i zmieniono definicję znaku głosowania “X”, który rozumiany będzie jako “co najmniej dwie przecinające się linie”, co w założeniu autorów ma zmniejszyć liczbę głosów nieważnych oddanych w wyborach. Dopiski zaś i inne znaki poczynione przez wyborcę na karcie do głosowania poza kratką, jak również wkraczające w obręb kratek, mają nie mieć wpływu na ważność głosu.

Elementem ustępstwa wnioskodawców wobec głosów opozycji było wprowadzenie poprawki zakładającej pozostawienie jednomandatowych okręgów wyborczych w gminach do 20 tys. mieszkańców. W pozostałych wypadkach o podziale mandatów decydować będzie ordynacja proporcjonalna.

ZOBACZ TAKŻE: O wielkim państwie i małych wioskach – orędzie Prezydenta RP przed Zgromadzeniem Narodowym

Duża część uchwalonych przepisów nie dotyczy samych wyborów, ale zasad funkcjonowania samorządów. Wzmacnia w nich kontrolę społeczną i pozycję radnych oraz mieszkańców. M.in. zwiększając uprawnienia kontrolne radnych, umocowując ustawowo ich interpelacje i zapytania czy dając mieszkańcom możliwość zgłaszania projektów uchwał rad. Radni będą mogli mieć dostęp do dokumentów, wstęp na teren pewnych jednostek. Dziś takie uprawnienia posiada rada gminy jako organ lub komisja rewizyjna. Jeśli więc burmistrz czy wójt zapewnił sobie większość w tych gremiach, to w praktyce jest poza kontrolą radnych. Minimalny skład klubu radnych będzie wynosić trzy osoby. Kluby będą mogły wprowadzać do porządku obrad rady jeden swój punkt, którego nie będzie mogła zrzucić z porządku rządząca większość. W sejmikach wojewódzkich wprowadzono zasadę, że szefowie komisji rewizyjnej muszą być z opozycji, co jako nieformalna dobra praktyka powinno mieć zastosowanie również na innych szczeblach samorządu, o ile funkcjonuje tam opozycja.

Sesje rady samorządu będą musiały być transmitowane, a ich zapis później udostępniany. Głosowania jawne będą odbywać się tak, jak w Sejmie, czyli za pomocą aparatury, żeby potem publicznie udostępniać rejestry tych głosowań, aby mieszkańcy mogli dowiedzieć się, jak radni głosowali w danej sprawie, który poparł daną uchwałę, a który nie. Dziś wiele głosowań jest przez podniesienie ręki i w protokole z obrad nie zapisuje się, kto jak głosował.

Wystąpienie posła Edwarda Siarki w dyskusji nad sprawozdaniem Komisji o poselskim projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych.

 • 16 grudnia 2017 at 4:57 pm
  Permalink

  ale te dwie kadencje wprowadzic tez posłom i to liczyc te dwie do tyłu wtedy kaczynski nie bedzie rzadził

  Odpowiedz
  • 18 grudnia 2017 at 4:22 pm
   Permalink

   Dwukadencyjność dotyczy wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, będącymi władzą wykonawczą a nie radnych, którzy są władzą ustawodawczą.
   We władzach państwowych władzą wykonawczą jest rząd i prezydent i tu też mamy do czynienia z ograniczeniem liczby kadencji jak w przypadku wójtów.
   Władzą ustawodawczą jest sejm czyli posłowie i tu nie ma ograniczenia liczby kadencji, tak jak w przypadku radnych.
   Dlatego nie należy porównywać dwukadencyjności wójtów z brakiem ograniczenia liczby kadencji dla posłów.Są to dwie różne.sprawy.

   Odpowiedz
  • 18 grudnia 2017 at 5:31 pm
   Permalink

   To tak jakby chcieć porównać kurę z krową pod względem ilości wydojonego mleka.No nie da się.Krowa jest od czego innego a kura od czego innego.
   Porównywać można pod tym względem np.krowę z owcą.Bo krowa i owca są od tego samego.
   Czy to jasne?

   Odpowiedz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *