Karol Wojtyła po raz pierwszy na Orawie

Po raz pierwszy przyszły papież zawitał na Orawie jako młody człowiek. Karol Wojtyła jako junak w Hufcach Pracy budował drogę z Zubrzycy Górnej do Zawoi przez Przełęcz Krowiarki.

Junackie Hufce Pracy były polską paramilitarną młodzieżową organizacją. Zostały powołane do życia przez Prezydenta Rzeczypospolitej prof. Ignacego Mościckiego w 1936 r. Przetrwały do końca okresu międzywojennego. Ochotnicy pełnili służbę dla Narodu i Państwa, polegającą na wykonywaniu pracy fizycznej dla potrzeb obrony Państwa lub jego interesów gospodarczych. (Dz. U. z 1936 r. Nr 72, poz. 515)

Tuż po złożeniu egzaminu maturalnego w wadowickim gimnazjum, na okres wakacji poprzedzających rozpoczęcie studiów, Karol Wojtyła zaciągnął się do Junackich Hufców Pracy. Według karty ewidencyjnej służbę odbył w 7 batalionie 9 kompanii Junackich Hufców Pracy. Miedzy 20 czerwca, a 17 lipca 1938 r. pracował przy II etapie budowy drogi przebiegającej przez Przełęcz Krowiarki, łączącej Zubrzycę Górną z Zawoją.

Obok pracy fizycznej nie zapominano o życiu duchowym młodzieży. Hufiec posiadał swojego kapelana, który kwaterował w domu rodziny Misińców, położonym na wpół drogi między kościołem parafialnym, a miejscem prowadzonych robót. Z tego powodu u gospodarzy nocowali również ministranci – jednym z nich był Karol Wojtyła. Dzięki temu u Misińców zachowało się bezcenne, dziś archiwalne zdjęcie z tego okresu, a ich dawne domostwo zostało włączone do zubrzyckiego skansenu.

Po latach Karol Wojtyła wracał w to miejsce jako turysta lub pełniąc posługę biskupią.
Gdy w 1958 r. wizytował parafię w Zubrzycy Górnej, miał pochwalić się ks. Franciszkowi Skorupie, że w młodości brał udział w budowie w.w. drogi. Ten zaś zażartował, że pewnie dlatego jest ona taka dziurawa. Na to biskup odpowiedział, że sam zajmował się tylko skrobaniem ziemniaków.
Pamięć o młodzieńczym epizodzie z życia Jana Pawła II została uwieczniona w obelisku ustawionym na przełęczy z inskrypcją: W 1938 roku przy/ budowie drogi na/ Przełęcz Krowiarki/ pracował w Junackim/ Hufcu Pracy student/  Karol Wojtyła/ Wielkiemu Polakowi/ Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II/ w 50-tą rocznicę święceń kapłańskich/ w 18-tym roku/ pontyfikatu na Stolicy/ Piotrowej w Rzymie/ dla potomnych/ Mieszkańcy Orawy/ Zubrzyca A.D. 1997

Źródło: U.J. Własiuk, Szlaki papieskie, t.3,  2011

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *