Eugeniusz Karkoszka i Robert Kowalczyk – zasłużeni dla kultury

Podczas nowosądeckiego Kongresu Kultury Regionów uhonorowani zostali ludzie zasłużeni dla kultury narodowej i regionalnej, w tym Eugeniusz Karkoszka i Robert Kowalczyk z Lipnicy Wielkiej, którzy otrzymali Honorowe Odznaki Zasłużony dla Kultury Polskiej.

Tematem IV Kongresu Kultury Regionów, organizowanego przez Małopolskie Centrum Kultury Sokół jest szczególny rodzaj relacji, której coraz bardziej brakuje we współczesnym świecie, choć pozornie mamy jej w nadmiarze. W istocie rzeczy otrzymujemy jednak namiastkę imitującą nieudolnie zarówno rytualne bogactwo, jak też głęboko duchowy cel owej relacji.

Jak co roku podczas w ramach cyklu „Dziedzictwo – Siewcy, Orędownicy, Kreatorzy” uhonorowano kilkanaście osób zasłużonych dla zachowania i rozwoju dziedzictwa kulturowego Małopolski odznaczeniami ministerialnymi i wojewódzkimi.

EUGENIUSZ KARKOSZKA

Zasłużony dla Orawy instruktor zespołów regionalnych, muzyk, instrumentalista ludowy, folklorysta i propagator rodzimej kultury. Pracował jako instruktor z takimi zespołami jak ORAWSKIE ROZTOKI, ORAWA im. E. Miki, ORAWIANIE im. Heródka i ORAWSKIE DZIECI. Zespoły pod jego kierunkiem wiele razy nagradzane były podczas konkursów folklorystycznych a zespół ORAWIANIE został uhonorowany Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej. Jako instrumentalista ludowy jest laureatem m. in. Sabałowych Bajań czy Festiwalu Folkloru Górali Polskich w Żywcu.

Od wielu lat wspiera swoją wiedzą i umiejętnościami muzyki w różnych zespołach regionalnych, m.in. w zespole SERDOCKI z Podszkla, MAŁOLIPNICKA RODZINA KOLPINGA w Lipnicy Małej, KOLIBA w Orawce. Udziela bezinteresownie lekcji ludowego muzykowania także we własnym domu – bo jak sam mówi, nie potrafi nikomu odmówić, a chętnych dzieci i młodzieży jest coraz więcej. Jako propagator folkloru Orawy pracował z zespołami w innych regionach kraju ucząc w nich tańca i muzykowania orawskiego; m. in. w Szczecinie, w ZPiT ŚLĄSK w Koszęcinie, w Lublinie, Gorzowie. Jest inicjatorem i realizatorem projektów edukacyjnych na Orawie z zakresu regionalizmu. Nieustannie zbiera w terenie i gromadzi materiały repertuarowe dla zespołów, organizuje przedstawienia angażując w nie grupy seniorów oraz osób niepełnosprawnych, czynnie włącza się w działalność charytatywną na rzecz potrzebujących. Eugeniusz Karkoszka jest przykładem niestrudzonego propagatora tradycyjnej kultury.

ROBERT KOWALCZYK

Polonista, poeta, literat, muzyk i instrumentalista ludowy, animator ruchu regionalnego, dyrektor Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce. Wśród młodej generacji Orawian to jeden z najważniejszych animatorów kultury na tym terenie.

Jego twórczość poetycka jak i literacka nawiązuje do kart historii i pięknych tradycji regionalnych a także jest odzwierciedleniem ogromnej wrażliwości jej autora . Jako poeta i prozaik pisze w języku literackim oraz gwarą. Ale pisze także sztuki teatralne dla Orawskiej Grupy Teatralnej im. dra E. Kowalczyka, której jest współzałożycielem i współreżyserem. Orawskich aktorów-amatorów cechuje duży profesjonalizm oraz wysoki poziom warsztatu aktorskiego. Nie dziwi zatem fakt, że grupa wielokrotnie nagradzana była na prestiżowych konkursach. Pan Robert to także publicysta i redaktor naczelny miesięcznika „Orawa” oraz członek Muzyki Lipnickiej „Wolorze”, w której realizuje się jako skrzypek. Pełniąc funkcję dyrektora Orawskiego Centrum Kultury w Jabłonce Pan Robert z zapałem kreuje przestrzeń kulturową gminy. Organizuje i wspiera zajęcia z zakresu ludowego muzykowania, organizuje wystawy, prowadzi działalność wydawniczą, skutecznie pozyskuje środki zewnętrzne na działalność instytucji. Jest też założycielem Młodzieżowego Zespołu ORAWIACY i Dziecięcego Zespołu MŁADNIK, którymi przez kilka lat kierował i jednocześnie był instruktorem. Robert KOWALCZYK to człowiek nietuzinkowy, z niezwykłym potencjałem twórczym. Wszystko co robi jest przepełnione duchem Orawy, regionu, który zajmuje w jego życiu szczególne miejsce. O niej pisze tak pięknie: „…tutok zycie orawskie goreje hań po wiyrchak słonecko basuje, poźryj sie dobrze i uwoźcie, uwidzis jako syćko w koło tońcy i śpiywo wesoło, cujes jako cie orawski świat miyłuje…”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *