Alojzy Hosaniak

ALOJZY HOSANIAK
ur. 2 lutego 1874 w Podszklu
syn Augustyna i Joanny Jędraszczak
zam. Podszkle
zawód: rolnik
Zm. —

Odznaczony Medalem Niepodległości w 1938 r.

Jeden z pierwszych pracowników polskich na Orawie. Już przed wojną był w kontakcie z notariuszem ś.p. Matonogiem z Podwilka. Hosaniak należy do grupy działaczy orawskich, którzy z ś.p. dr. Janem Bednarskim, ojcem Orawy i Spisza, nawiązał pierwszy kontakt polski, biorąc od niego kalendarze i szerząc je już w r. 1911. Podczas plebiscytu Hosaniak należał do pracowników najbardziej bezinteresownych. Nigdy na agitacje nie wziął pieniędzy, nawet za wydatki konieczne. Przez cały czas trwania walki o Orawę, Hosaniak Alojzy był najwierniejszym i najpewniejszym wykonawcą zleceń ks. Ferdynanda Machaya.

 

_________________

Powyższe przedstawienie postaci odnosi się do dokumentacji dotyczącej odznaczeń Orawian Krzyżami i Medalami Niepodległości przyznanych w II Rzeczypospolitej. Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje nt. w.w. osoby lub innych zasłużonych dla odzyskania przez Polskę niepodległości i zjednoczenia części Orawy z odrodzonym państwem polskim – prosimy o kontakt. Czekamy również na wspomnienia krewnych odznaczonych osób.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *