Abp Marek Jędraszewski w Lipnicy Wielkiej o godności osobowej człowieka

– Sens obrony godności człowieka, zadanie by to czynić jednoznacznie wynika z tego, że dzięki św. Łukaszowi odkrywamy jak bardzo Boży Syn był człowiekiem podobnym do nas we wszystkim oprócz grzechu – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, podczas Mszy św. odpustowej w roku 250-lecia poświęcenia kościoła w parafii św. Łukasza Ewangelisty w Lipnicy Wielkiej.

W homilii skierowanej do Orawian arcybiskup podkreślił, że św. Łukasz jest zapamiętany jako twórca Ewangelii, w której nakreślił jego rodowód, sięgający do początków dziejów ludzkości. Wskazał w ten sposób, że nieszczęście sprowadzone na ludzkość przez Adama zostało naprawione dzięki Zbawicielowi. Przez to Ewangelia według św. Łukasza zawiera silny rys miłosierdzia: to w niej znajduje się przypowieść o miłosiernym ojcu i zawarte są słowa Chrystusa „Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią”.

Chrystus, Odkupiciel człowieka, Zbawiciel świata, nowy Adam. To przesłanie, które zawdzięczamy Ewangelii św. Łukasza. Jednocześnie w tej Ewangelii znajdujemy najwięcej wiadomości o latach dziecięcych Jezusa i Jego przyjściu na świat. To św. Łukasz pokazał jak w tajemnicy wcielenia Bożego Syna czynna była Najświętsza Dziewica Maryja. Łukasz opisał także zwiastowanie i narodzenie – mówił hierarcha.

Metropolita krakowski przypominał, że całe dzieje Kościoła to historia kolejnych pokoleń Chrystusowych uczniów, którzy na mocy chrztu żyli Ewangelią i ją głosili, w porę i nie w porę, bez względu na cenę.

Takie są dzieje Kościoła także dzisiaj, kiedy wpatrzeni w los uczniów Chrystusowych (…) rozumiemy, jak bardzo ważną rzeczą jest głosić światu pokój Chrystusowy, który nie polega na zgniłych kompromisach ze światem, który niejednokrotnie jest przewrotny i zły, ale pokój, który jest budowany na prawdzie – zaznaczył.

Arcybiskup Jędraszewski przypomniał, że parafianie przygotowywali się do jubileuszu poprzez peregrynację obrazu Jezusa Miłosiernego i modlitwę o Boże miłosierdzie dla świata. Zauważył, że głoszenie Chrystusa, który jest kluczem do odnalezienia godności osobowej człowieka, to niezwykłe zadanie w epoce lekceważącej Boże zamiary, podważającej małżeństwo, rodzinę i wprowadzającej deprawujące programy. Wskazał, że sens obrony godności człowieka może być odkryty dzięki Ewangelii św. Łukasza, która pokazuje jak bardzo Zbawiciel był podobny do ludzi we wszystkim oprócz grzechu. Stwierdził, że w tej świątyni, wzniesionej 250 lat temu, kolejne pokolenia wiernych rozważają tę prawdę, wznosząc swe modlitwy do Boga. Podkreślił, że należy modlić się o zdolność kochania i bycia zwiastunami Bożego Królestwa, by każdy mógł kiedyś spotkać się ze słowami Jezusa „byłeś moim wiernym uczniem, wejdź do domu twego Ojca i Pana na całą wieczność”.

Na zakończenie Mszy św. parafianie złożyli swe podziękowania arcybiskupowi, życząc mu wszelkiej pomyślności i Bożego błogosławieństwa. Po uroczystości nastąpiła procesja eucharystyczna, a metropolita poświęcił tablice pamiątkowe.

Pierwsza parafia w Lipnicy Wielkiej została erygowana prawdopodobnie w 1757 lub 1758 roku. Murowany kościół został wybudowany obok drewnianego, który rozebrano. Według legendy farę świątyni wzniesiono za zbójnickie dukaty. Kościół zaprojektowano w stylu późnego baroku. Poświęcenie świątyni odbyło się 7 kwietnia 1769 roku. Od początku istnienia z parafią i wsią związany jest św. Łukasz Ewangelista, świadczy o tym wizerunek wyryty na pieczęci z XVIII wieku. Obecnie parafia należy do dekanatu orawskiego, który stanowi część diecezji krakowskiej.

 

Źródło i fot.: Archidiecezja Krakowska

 

Apel Jasnogórski i koncert różańcowy, 17 października 2019 r.

Uroczysta Suma Odpustowa pod przewodnictwem metropolity krakowskiego abpa Marka Jędraszewskiego, 18 października 2019 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *