50-lecie kultu MB Nieustającej Pomocy w Harkabuzie

Podczas odpustu parafialnego w Harkabuzie obchodzono 50. rocznicę odprawienia w miejscowej kaplicy pierwszej mszy świętej. Centralnym punktem uroczystości była suma, której przewodniczył ks. prałat Piotr Sieja. Kapłan ten w latach 1976-1980 pracował jako wikariusz w parafii św. Marcina w Podwilku, do której należały również wioski tworzące obecnie papieską parafię na Orawie.

W czerwcu 1970 r. Kard, Karol Wojtyła wizytując parafię Podwilk, odwiedził Harkabuz. We wtorek 23 czerwca, w dniu święta Matki Bożej Nieustającej Pomocy, w asyście proboszcza, ks. Józefa Czekaja oglądał kaplicę budowaną przez mieszkańców wbrew władzom komunistycznym. Poprosił go również, by co niedzielę odprawiać tam mszę świętą. Pierwsza przypadła na 29 czerwca.

Pamiętam dokładnie: tego dnia razem z ojcem byliśmy w Podszklu załatwiać coś z drzewem i spieszyliśmy się do domu, bo o 15.00 miała być Msza święta w kaplicy. Było to święto świętych Piotra i Pawła – wspominał mieszkaniec wsi, Józef Możdżeń.

Po tych niezwykłych wydarzeniach mieszkańcy Harkabuza powiesili w kaplicy obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy, zakupili ornat i naczynia liturgiczne, na nowo podnieśli dach i zamontowali okna, zdemontowane wcześniej pod administracyjnym nakazem. U końca lat 70. mieszkańcy Harkabuza doznali kolejnych szykan ze strony władz komunistycznych za przyjmowanie młodzieży oazowej. Wobec tego w 1977 i 1978 r. po raz kolejny do wsi nieoficjalnie przybywał kard. Wojtyła, by osobiście spotkać się z młodzieżą. W kolejnych latach do Harkabuza przyjeżdżali także księża biskupi Julian Groblicki i Albin Małysiak. Mieszkańcy wsi u progu lat 90. rozbudowali kaplicę, przedłużyli ją i dobudowali zakrystię, ufundowali ołtarz. W takich warunkach w 1995 r. świętowali 25-lecie kultu w ich wsi Matki Bożej Nieustającej Pomocy. W roku jubileuszowym roku dwutysięcznym postawili nową wieżę z blaszaną kopułą zwieńczoną krzyżem osadzonym w koronie. W 2003 r. przed kaplicą zamontowano dzwonnicę z trzema dzwonami: mały – „Anioł Stróż”, średni „Ojciec Święty Jan Paweł II” i największy „Matka Boża Nieustającej Pomocy”. W 2006 roku przed kaplicą odsłonięto tablicę poświęconą zmarłem rok wcześniej papieżowi. W 2004 roku wieś odwiedził były prezydent Lech Wałęsa i bp Jan Szkodoń, którzy dokonali otwarcia pierwszego odcinka Drogi Solidarności łączącej Harkabuz z Rabą Wyżną. Dwa lata później gościli w Harkabuzie: premier Kazimierz Marcinkiewicz, wicepremier Andrzej Lepper i kard. Stanisław Dziwisz. Zatrzymali się oni przy tablicy upamiętniającej szlak papieski oraz szlak kurierski z czasów II wojny światowej. W 2006 r. Kard. Stanisław Dziwisz ustanowił najpierw rektorat a następnie parafię p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Podsarniu – Harkabuzie. W czerwcu 2010 r. po zakończeniu budowy kościoła w Podsarniu, tam przeniesiono siedzibę parafii i zmieniono jej patrona na Bł. Jana Pawła II.

Podczas mszy z okazji rocznicowego odpustu Ks. Sieja w kazaniu zaznaczył rolę Matki Bożej w życiu ludzi wierzących. Wskazywał na doświadczenie Jej opieki i zachęcał do ofiarowania Jej siebie, rodzin, parafii, ojczyzny i Kościoła.

Wspominał początki swojej pracy duszpasterskiej pod okiem ks. Józefa Czekaj – ówczesnego proboszcza; zaangażowanie mieszkańców Harkabuza w budowę i utrzymanie kaplicy; prowadzenie i koordynowanie rekolekcji oazaowych w Harkabuzie w latach 1977-1980. Przypomniał troskę kard. Karola Wojtyły o młodzież oraz jego pomoc dla gospodarzy, którzy byli szykanowani przez władzę komunistyczną za przyjmowanie uczestników wakacyjnych rekolekcji. Przywołał chwile spotkań przyjezdnej młodzieży i mieszkańców Harkabuza z metropolitą, który dwukrotnie odwiedził ich w czasie trwania wakacyjnych rekolekcji – 10 sierpnia 1977 roku i 2 lipca 1978 roku.

Zaapelował do słuchaczy, aby nadal trwali w mocnej wierze, kierowali się wartościami chrześcijańskimi w życiu. Po uroczystej sumie był czas, aby wychowankowie, uczniowie, lektorzy, „swojego księdza katechety” mogli wspominać dawne chwile i dziękować za przekazane im ponad 40 lat temu wskazania i wartości, którymi starają się do dziś kierować w swoim życiu.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *