100. rocznica Czternastu Punktów Wilsona – amerykańskiego prezydenta zasłużonego dla Polski i Orawy

100 lat temu prezydent USA ogłosił projekt nowego ładu na świecie po zakończeniu Wielkiej Wojny, w którym zapowiedział utworzenie niepodległej Polski. Rok później spotkał się z orawsko-spiską delegacją zabiegająca o przyłączenie polskiej części Orawy do polskiej Ojczyzny. Obecnie Thomas Woodrow Wilson patronuje jednej z ulic w Jabłonce.

8 stycznia 1918 roku, prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson przedstawił Kongresowi w orędziu program pokojowy, zawierający zasady powojennego ładu. Program, nazywany Czternastoma Punktami Wilsona, w punkcie 13. dotyczył utworzenia niepodległej Polski.

Należy stworzyć niezawisłe państwo polskie, które winno obejmować terytoria zamieszkane przez ludność niezaprzeczalnie polską, któremu należy zapewnić swobodny i bezpieczny dostęp do morza i którego niezawisłość polityczną i gospodarczą oraz integralność terytorialną należy zagwarantować paktem międzynarodowym – głosił trzynasty punkt wystąpienia prezydenta USA.

ZOBACZ TAKŻE: Orawianie na spotkaniu z prezydentem USA

W „Polityce polskiej i odbudowie państwa polskiego” Roman Dmowski twierdził, że fakt uwzględnienia przez Wilsona sprawy polskiej w programie pokojowym jest zasługą przede wszystkim osobistego wpływu Ignacego Jana Paderewskiego na prezydenta.

Koncepcja utworzenia państwa Polskiego w oparciu o “ludność bezspornie polską” oraz wyartykułowana również przez Wilsona zasada samostanowienia narodów, stały się orężem w staraniach orawskich działaczy narodowych o zjednoczenie naszej ziemi z odradzającą się ojczyzną. Rok później potkanie z głową państwa amerykańskiego było ukoronowaniem zabiegów dyplomatycznych spisko-orawskiej delegacji na kongresie pokojowym w Paryżu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *